Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

Ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου στήν Πάτρα

Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα, ἑορτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου στήν Πάτρα.

Στόν περίβολο τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, ἒχει ἀνεγερθῆ τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ὁσίου, ἀπ’ ὃπου καθημερινῶς περνοῦν πολλοί, εὐσεβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνοῦν τήν ἱερά εἰκόνα του.

Ὁλόκληρη ἡ ἑβδομάδα πρό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου ἦτο ἀφιερωμένη εἰς αὐτόν μέ ἱερές Ἀκολουθίες, ὁμιλίες καί Ἱερές ἀγρυπνίες. Ἡ συμμετοχή τοῦ Λαοῦ ἦτο μεγάλη.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου, ἐτελέσθη ὁ μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἀναφερθείς μέ γλαφυρότητα στίς ἀρετές μέ τίς ὁποῖες ἦτο κεκοσμημένος ὁ Ὃσιος Παΐσιος καί στήν παρρησία του πρός τόν Θεόν καί ἐν ὃσῳ ζοῦσε ἐπί τῆς γῆς, ἀλλά καί μετά τήν ἒξοδον του, ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου. Παρ’ ὃτι ἒζησε κατά τά τελευταῖα ἒτη, ἐν τούτοις κατέστη γνωστός τοῖς πᾶσι ἓνεκα τῆς πνευματικῆς του ἀκτινοβολίας.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν , ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη, στήν μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός ἡμᾶς, ἀλλά καί πρός τόν σύμπαντα κόσμον, ὣστε μέσα σέ κάθε ἐποχή νά μᾶς χαρίζῃ Ἁγίους, ὃπως ἐν προκειμένῳ τόν Ὃσιο Παΐσιο, ὣστε νά δέχωνται στήν ἀγκαλιά τῆς ἀγάπης τους κάθε ἂνθρωπο, πονεμένο, κατατρεγμένο, βασανιζόμενο ἀπό τῆς ζωῆς τά ποικίλα κύματα, νά ἐπιστηρίζουν πνευματικά καί νά θεραπεύουν τά ψυχοσωματικά νοσήματα.

Οἱ Ἃγιοι, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, εἶναι φῶτα μέσα στό σκοτάδι τοῦ κόσμου, εἶναι ἂνθη εὒοσμα μέσα στό χειμῶνα τῆς ἁμαρτίας, εἶναι τά ἱερά πρότυπά μας καί ἡ παρηγοριά μας.

Στον μεθέορτο Ἑσπερινό προέστη ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος μέ τήν συμμετοχή καί ἂλλων Κληρικῶν τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν.

Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στά θαυμαστά χαρίσματα τά ὁποῖα εἶχε ἀπό τόν Θεό ὡς δῶρα τῆς ἀσκητικῆς του ζωῆς, ὁ Ὃσιος Παΐσιος καί τά ὁποῖα ἀναγνωρίζοντας ὁ κόσμος προσέτρεχε κοντά του γιά νά λάβῃ εὐλογία καί παραμυθία.

Ἡ συμμετοχή τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ στίς ἱερές Ἀκολουθίες πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Παϊσίου ἦτο μεγάλη καί συγκινητική.


 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...