Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, στὴν Πάτρα


Μὲ λαμπρότητα ἐτελέσθη ὁ ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Μεγάλου  Βασιλείου,  στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, ὅλων σχεδὸν τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὡς καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς ἀδελφότητος τοῦ ἁγίου Αὑγουστίνου Δωρίδος, Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη μετ’ ἄλλων πατέρων τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου του καὶ πλήθους Λαοῦ.

Στὸν Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, καὶ τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στὴν σημασία τοῦ χρόνου κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο.

Συγκεκριμένα ἀνεφέρθη, στὸ χρόνο σὲ σχέση μὲ τὸν Θεό, στὸ χρόνο σὲ σχέση μὲ τὴ ζωὴ καὶ στὸ χρόνο σὲ σχέση μὲ τὴν αἰωνιότητα, ὡς καὶ στὴν ἀναγκαιότητα ἀξιοποιήσεως τοῦ χρόνου πρὸς ἁγιασμὸ καὶ σωτηρία μας.

 Ἐπίσης, ἔκανε λόγο γιὰ τὶς εὐχάριστες καὶ δύσκολες στιγμὲς καὶ καταστάσεις ποὺ ἀντιμετωπίζομε μέσα στὸ χρόνο καὶ εἶπε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς εὐχὲς ποὺ εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἀγάπης μας τοῦ ἑνὸς πρὸς τὸν ἄλλο, θὰ πρέπει νὰ κάνωμε θερμὴ προσευχὴ στὸ Θεό, νὰ μᾶς στηρίζῃ στὶς ὧρες τοῦ πόνου, τῆς μοναξιᾶς καὶ τῶν πολλῶν δυσκολιῶν.

Τέλος, ἀνεφέρθη σὲ εὐχάριστες, ἀλλὰ καὶ σὲ δύσκολες ὧρες ποὺ πέρασε ἡ κοινωνία μας καὶ ἡ Πατρίδα μας κατὰ τὸν χρόνο ποὺ πέρασε, ἀνεφέρθη καὶ στὸ δυστύχημα μὲ τὸ φλεγόμενο πλοῖο στὴν Ἀδριατική, στὴν προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ πέρασαν τὴν μεγάλη αὐτὴ ταλαιπωρία καὶ ἐκάλεσε ὅλους σὲ προσευχὴ θερμὴ πρὸς τὸν Θεό, ὥστε ἡ Πατρίδα μας νὰ βρῇ τὸν τρόπο ὥστε κατὰ τὸ νέο ἔτος νὰ δῇ καλύτερες ἡμέρες.

Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος εὐλόγησε τὴν Βασιλόπιτα  καὶ ἅπαντες Κλῆρος καὶ Λαὸς ἀντήλλαξαν εὐχὲς λαμβάνοντες ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὴν βασιλόπιτα, μαζὶ μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου κ. Χρυσάνθου.

Στὸν Ἑσπερινὸ παρέστησαν ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολος Κατσιφάρας, ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικολάου, ὁ Βουλευτὴς κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, ἡ Πρόεδρος τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου κα Ἀναστασία Τογιοπούλου, ὁ Περιφερειακὸς Σύμβουλος κ. Γεράσιμος Φεσσιάν, ὁ πρ. Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Ἀνδρέας Παναγιωτόπουλος, ὁ Διοικητὴς τῆς Ἄμεσης Δράσης Πατρῶν κ. Περικλῆς Δημητρόπουλος,  Πολιτευτές ὡς καὶ  Ἐκπρόσωποι ἄλλων Ἀρχῶν καὶ Φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...