Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Οἱ χαιρετισμοί τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στόν Ἱερό Ναό του, στήν Πάτρα.


Μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν ἐτελέσθη στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2014 ἡ ἱερά ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στόν Πρωτόκλητο Ἀπόστολο Ἀνδρέα.

Πρόκειται γιά ποίημα τοῦ ἀειμνήστου Δικηγόρου τῶν Πατρῶν, Ἠλία Μπογδανόπουλου, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τούς χαιρετισμούς στόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, συνέταξε καί ἀσματική ἀκολουθία ἐπί τῇ ἐπανακομιδῇ τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ ἱερωτάτου Ἀποστόλου.

Ὁ ἴδιος εἶχε συντάξει καί τά γράμματα τά ὁποῖα ἐστάλησαν στή Δύση, στόν Πάπα τῆς Ρώμης δηλαδή, προκειμένου νά τακτοποιηθοῦν τά σχετικά μέ τήν ἐπανακομιδή τῆς Ἁγίας Κάρας, ἀπό τή Ρώμη στήν Πάτρα.

Στήν ἀκολουθία τῶν χαιρετισμῶν ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐνῶ συγχοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Τούς ὕμνους ἀπέδωσε θαυμάσια ἡ χορωδία « Πανύμνητος».

Ὁ Σεβασμιώτατος στό τέλος ἀνεφέρθη στήν 50ή ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας, στόν ἀείμνηστο Ἠλία Μπογδανόπουλο καί στήν σημασία πού ἔχει γιά τήν πόλη τῶν Πατρῶν , ὁ ἑορτασμός αὐτός.

Μαζί μέ τίς εὐχαριστίες καί τούς ἐπαίνους πρός τή χορωδία, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε στήν χοράρχη κα Ἀφροδίτη Χρυσανθακοπούλου, Εὐεργετήριον Γράμμα, ἀφοῦ τά χρήματα πού συγκεντρώνουν ἀπό τίς συναυλίες πού πραγματοποιοῦν στήν Πάτρα, τά καταθέτουν στό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Πατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...