Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Οι ευχές του Αρχιεπισκόπου Αμερικής για το νέο έτος

   
 Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους ρχιερες, τούς Ελαβεστάτους ερες καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τν Κοινοτικν Συμβουλίων, τά μερήσια καί πογευματινά Σχολεα, τίς Φιλοπτώχους δελφότητες, τήν Νεολαία, τίς λληνορθόδοξες ργανώσεις καί λόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τς ερς ρχιεπισκοπς μερικς.
  
Προσφιλες δελφοί καί δελφές ν Χριστ,
  
    Στήν ρχή νός νέου χρόνου ο σκέψεις καί λόγοι πολλν εναι γεμάτοι μέ προσδοκία το μέλλοντος καθώς τό μερολόγιο λλάζει πό τόν ναν χρόνο στόν πόμενο.

προσδοκία καί ο λπίδες συνίστανται στό τι τό νέον τος θά φέρει νέες μπειρίες, συναρπαστικές εκαιρίες καί ελογίες γείας, ετυχίας καί σφάλειας.
Γιά ρισμένους, τήν εχή «καλή χρονιά» κολουθον λπίδες τι νέα ατή χρονιά θά εναι κόμη καλύτερη.

λλοι, ο ποοι ντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις, κόμη καί πώλεια, λπίζουν σέ ερήνη καί ρεμία.
  
    ς ρθόδοξοι Χριστιανοί, καθοδηγούμεθα πό τούς λόγους το μεγάλου ποστόλου Παύλου γιά νά γνωρίσουμε τήν ληθινή πηγή τς λπίδος ποία θά πρέπει νά γεμίζ τήν καρδιά καί τό νο μας.


διαρκής λπίδα ποία πραγματώνεται πό τίς ελογίες τς χαρς καί τς ερήνης πηγάζει πό τόν Θεό.

Στό τέλος τς πιστολς του πρός Ρωμαίους πόστολος γράφει, δέ Θεός τς λπίδος πληρώσαι μς πάσης χαρς καί ερήνης ν τ πιστεύειν, ες τό  περισσεύειν μς ν τ λπίδι ν δυνάμει πνεύματος γίου (Ρωμ. 15:13).

Στήν προτροπή του πιβεβαιώνει, πίσης, τι λπίδα ποία προέρχεται πό τόν Θεόν εναι τό ποτέλεσμα τς πίστεως.

Εμεθα χαρούμενοι καί γαλήνιοι καί λπίζουμε στήν δύναμη καί παρουσία το γίου Πνεύματος διότι πιστεύουμε.

Μέσα πό τήν πίστη μας στήν χάρη το Θεο πως ποκαλύπτεται μέσ το Χριστο, λπίζουμε στήν σωτηρία πό τήν μαρτία καί τόν θάνατο.

Καθώς λαμβάνουμε μέ πίστη τό Εαγγέλιο τς λήθειας καί πιστεύουμε στόν Χριστό, λπίζουμε στό παρόν καί στό μέλλον. 

τσι, στήν ρχή ατο το νέου τους καί κάθε νέας μέρας, λπίδα μας πρέπει νά στηρίζεται σφαλς πί το Χριστο.

Προσδοκομε ατό πού μπορε νά λθ μέσα στούς πόμενους μνες, λλά προσδοκία μας πρέπει νά προέρχεται πό να θεμέλιο λπίδος στό θέλημα καί στή δύναμη το Θεο.

Ατή εναι λπίδα ποία δέν μπορε νά σβήσ νά ξαλειφθ. Εναι λπίδα ποία μπορε νά νθέξ ποιαδήποτε δοκιμασία πρόκληση παρουσιασθ.

Εναι λπίδα ποία μεταφέρει τίς ψυχές μας σέ μεγάλα πνευματικά ψη που τά θαυμαστά καί κπληκτικά ργα το Θεο ποκαλύπτονται.
  
 λλά δέν εναι μόνον δική μας λπίδα.

Εναι λπίδα ποία προσφέρεται σ’λους καί στόν κάθε νθρωπο, λπίδα ποία πρέπει νά μοιράζεται.

Στήν ρχή το νέου τους προκαλούμεθα νά σκεφθομε χι μόνον τούς αυτούς μας λλά καί τίς νάγκες τν λλων.

Καθώς εμεθα σέ θέση νά νιώθουμε σφαλες χάρις στίς ποσχέσεις καί στήν δύναμη το Θεο, μπορομε νά προσφέρουμε διακονία λπίδος στούς συνανθρώπους μας.

χουμε τά φόδια γιά νά μεταβομε στούς νθρώπους κείνους ο ποοι ναζητον τήν λπίδα καί νά τούς δηγήσουμε στόν ησο, τόν Κύριο τς λπίδος.
  
     μφαση στήν λπίδα ποία γεννιέται μέσα πό τήν πίστη ταιριάζει σ’ατή τήν μέρα καθώς τιμομε τόν Μέγαν Βασίλειον καί προσφέρουμε τήν στήριξή μας στήν γαπημένη μας καδημία γίου Βασιλείου.

Διά τν λόγων καί πράξεών του γιος Βασίλειος πρξε πέροχο παράδειγμα νός νθρώπου ποος φιέρωσε τήν ζωή του στό νά προσφέρει λπίδα.

Τά κηρύγματα, ο πιστολές καί τά θεολογικά συγγράμματά του εναι διαποτισμένα μέ λπίδα στήν νδοξη κπλήρωση τν ποσχέσεων το Θεο.

διακονία του στό νομα το Χριστο στόχευε πάντοτε στήν προσφορά λπίδος στίς ζωές τν ρρώστων, τν πασχόντων, τν φτωχν, τν ρφανν καί τν περιφρονημένων.

καδημία γίου Βασιλείου χει τιμήσει τήν κληρονομιά ατο  το μεγάλου γίου, οκοδομώντας μία διακονία λπίδος γιά νέους καί παιδιά.

πί δεκαετίες, πολλοί νέοι νθρωποι χουν βιώσει στήν καδημία τήν ερήνη καί τήν χαρά διότι χουν λθει σ’ ατόν τόν ερό τόπο που κυριαρχε γάπη το Θεο, δύναμη τς πίστεως καί νανέωση τς λπίδος.

χουν δε τι καί στίς πλέον δύσκολες περιστάσεις τς ζως μπορε νά πάρξ ληθινή λπίδα, καί ατή λπίδα μπορε νά τούς νισχύσ καί γαλουχήσ στήν ζωή τς πίστεως, θεραπείας καί χάριτος.
  
    
Κάθε χρόνο, τόν μήνα ανουάριο, πό τήν γεσία τς θνικς Φιλοπτώχου δελφότητος Κυριν καί τν νοριακν παραρτημάτων ατς, καλούμεθα νά προσφέρουμε εδική εσφορά στήν καδημία γίου Βασιλείου.

Καθώς προσφέρετε στίς νορίες σας καί κόβετε τήν Βασιλόπιττα, σς παρακαλ νά δώσετε μέ γενναιοδωρία στήν προσφορά σας σέ ατή τήν διακονία γάπης.

Εθε Θεός τς λπίδος νά σς χαρίζ ερήνη καί χαρά, καί εθε νά εσθε ελογημένοι μέ τήν δύναμή Του καθώς μοιράζεσθε μέ λους τούς συνανθρώπους σας ατήν τήν λπίδα νωθεν.

Χρόνια πολλά καί καλό καί ελογημένο τό 2014.

              Μετά πατρικς ν Χριστ γάπης,
            †
ρχιεπίσκοπος μερικς Δημήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...