Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣTο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρν
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

            κατό χρόνια συμπληρώνονται φέτος πό τούς νικηφόρους καί νδόξους γιά τήν λλάδα Βαλκανικούς Πολέμους, κατά τήν διάρκεια τν ποίων φάνη γιά μιά κόμη φορά ρωισμός τν λλήνων καί τό μεγαλεο τς λληνικς ψυχς.

            Δέν θά μπορούσαμε νά μή συμπεριλάβωμε στούς φετινούς ορτασμούς γιά τόν γιο πόστολο νδρέα, στά «Πρωτοκλήτεια 2013», τήν ναφορά μας στήν αματοβαμμένη ατή περίοδο, ποία διπλασίασε τήν λλάδα, καί νά μή ποτίσωμε φόρο τιμς καί εγνωμοσύνης στά ρωικά τέκνα τς Πατρίδος μας, τά ποα σπειραν μέ τά κόκκαλά τους τά ερά, τά λληνικά βουνά τς Μακεδονίας μας, τς πείρου μας καί λλων περιοχν, προκειμένου νά κυματίσ καί σ’ ατά τά δάφη μας Γαλανόλευκη καί νά πνεύσ νεμος τς λευθερίας.
            Α’ Βαλκανικός Πόλεμος νάμεσα στούς συμμάχους, λλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο καί Βουλγαρία πό τήν μιά μεριά, καί τήν θωμανική Ατοκρατορία πό τήν λλη, ξεσπ στίς 4 κτωβρίου 1912. Ο πολεμικές πιχειρήσεις, τόσο στήν στεριά σο καί στήν θάλασσα, εναι σκληρές καί αματηρές. λληνικός στρατός μέ γενναιότητα, ποφασιστικότητα καί αταπάρνηση μαχόμενος —ς πιτάσσει τό στορικό του χρέος καί ς ο καιροί πιβάλλουν, λλά καί τό μέλλον παιτε— καταλαμβάνει δάφη τς Μακεδονίας καί τς πείρου.
            Ο λληνες νήμερα το γίου Δημητρίου (26 κτ. 1912) πελευθερώνουν τήν Θεσσαλονίκη καί εσέρχονται θριαμβευτές στήν πόλη το Μεγαλομάρτυρος. λλά καί πελευθέρωση τν ωαννίνων (21 Φεβ. 2013) ποτελε μέγιστο τρόπαιο καί πολύ σημαντικό σταθμό στήν λη πορεία καί ξέλιξη τν γώνων κατά τόν Α’ Βαλκανικό Πόλεμο:
«Τά πήρανε τά Γιάννενα,
μάτια πολλά τό λένε.
Μάτια πολλά τό λένε,
που γελον καί κλανε».
            Παράλληλα λληνικός στόλος, μέ παράμιλλη  πίσης γενναιότητα γωνιζόμενος, κατέλαβε πολλά νησιά το Βορείου καί νατολικο Αγαίου, ν στίς 2 Νοεμβρίου 1912 πελευθέρωσε τό γιον ρος.
            Στίς 17 Μαΐου 1913, μέ τήν συμμετοχή τν Μεγάλων Δυνάμεων, πογράφεται στό Λονδίνο συνθήκη μεταξύ τν ντιπάλων πλευρν. στόσο, ρύθμιση τν συνόρων νάμεσα στά Βαλκανικά κράτη δημιούργησε προβλήματα. τσι στίς 16 ουνίου 1913 ξεσπ Β’ Βαλκανικός Πόλεμος. Ατή τήν φορά Βουλγαρία εναι ντιμέτωπη μέ τήν συμμαχία λλάδος καί Σερβίας. Τά λληνικά στρατεύματα κερδίζουν σημαντικές μάχες καί πιτυγχάνουν σημαντικές νίκες καί Βουλγαρία ναγκάζεται νά ποχωρήσ.
          ριστική ρύθμιση τν συνόρων γίνεται μέ τήν Συνθήκη το Βουκουρεστίου, πού πογράφεται στίς 28 ουλίου 1913, μετά τό τέλος το πολέμου. Τά Βαλκανικά κράτη μέ τούς δύο πολέμους κερδίζουν σημαντικά δάφη καί πεκτείνουν τά σύνορά τους. λλάδα σχεδόν διπλασιάζει τήν κτασή της μέ τήν προσάρτηση μεγάλου μέρους τς πείρου καί τς Μακεδονίας, καθώς πίσης τς Κρήτης καί τν νησιν το Βορειοανατολικο Αγαίου.
         λλάδα τό 1907 χει κταση 63.211 τετρ.χλμ. καί πληθυσμό 2.631.952 κατοίκους.
       Τό 1913 χει κταση 120.308 τετρ. χλμ. καί πληθυσμό 4.718.221 (Κων. Σβολόπουλος, « Συνθήκη το Βουκουρεστίου», στορία το λληνικο θνους, Τόμ. ΙΔ’, θήνα 1978, σελ. 354).
  • πόλις τν Πατρν καί χαΐα λόκληρη πέστειλαν στήν πρώτη γραμμή το πολέμου πολλά πό τά παιδιά τους, τά ποα διεκρίθησαν γιά τόν ρωισμό τους καί γιά τό ψηλό ασθημα εθύνης ναντι τς φιλτάτης πατρίδος. ξ λλου μέ ατά τά νάματα εχαν γαλουχηθ ατά τά παιδιά· μέ τά νάματα τς πίστεως στόν Θεό καί τς γάπης πρός τήν πατρίδα. λοι γνώριζαν κάτι πού σως σήμερα γνοον, χι μόνο ς στίχους, λλά καί ς νόημα καί ς οσία τά λληνόπουλα:
            «Μητρός τε καί πατρός τε καί τν λλων προγόνων πάντων, τιμιώτερον στίν Πατρίς καί σεμνότερον καί γιώτερον». (Σωκράτης)
            Χαρακτηριστικό ατς τς γάπης γιά τήν πατρίδα εναι τό γεγονός τι, καί τότε κατά τούς Βαλκανικούς Πολέμους , λλά καί κατά τά πόμενα χρόνια πού κολούθησαν σκληροί γνες γιά τήν λευτεριά τν σκλαβωμένων δαφν τς πατρίδος, σπευσαν λληνόπουλα πού ερίσκοντο στήν ξενητειά, χωρίς νά τούς ποχρεώσ κανείς, παρά μόνο ατή γάπη γιά τήν πατρίδα, σπευσαν λέγω, νά πιστρέψουν τάχιστα, σάν νά εχαν φτερά στά πόδια τους, προκειμένου νά νταχθον στίς τάξεις το νδόξου λληνικο στρατο γιά νά γωνισθον γιά τήν λευθερία τς λλάδος. γνώριζαν τι σως σκοτωθον, μως θεώρησαν πέρτατο χρέος ατή τήν θυσία καί τήν προσφορά το αματος γι’ ατή τήν γ, γιά τήν μάνα πού τούς γέννησε.
           Ατούς σήμερα προβάλλομε ς πρότυπα ζως, γώνων καί κατορθωμάτων ρωικν. Γι’ ατό κάνομε ατή τήν γιορτή. φ’ νός μέν γιά νά ποτίσωμε φόρο τιμς στούς ρωές μας, στά Πατρινόπουλα, στά παλληκάρια μας πού πολέμησαν καί σκοτώθηκαν, πό τίς κακουχίες το πολέμου καί τά τραύματα τελειώθησαν σέ κάποιο στρατιωτικό νοσοκομεο, γύρισαν στήν Πάτρα καί στά χωριά τους γενόμενοι δεκτοί μέ νθουσιασμό καί μέ τιμές ρωος —καί δικαίως— πό τήν οκογένειά τους καί τούς συντοπίτες τους.
            φ’ τέρου δέ γιά νά διδάξωμε στά παιδιά μας τήν ξία τν γώνων γιά ψηλά δανικά, στε νά χουν φρόνημα ζωντανό καί γωνιστικό, νά χουν γάπη γι’ ατό τόν αματοποτισμένο τόπο καί, ν χρειασθ, νά θυσιασθον κόμη, προκειμένου νά διαφυλάξουν ,τι παρέλαβαν πό τούς ρωικούς καί λεοντόκαρδους προγόνους μας. Γιά νά μυήσωμε τά παιδιά μας καί νά τά μπνεύσωμε, νά γαπον βαθειά τήν λλάδα καί νά εναι συμβίβαστα μέ σους θέλουν μιά πατρίδα ταπεινωμένη καί σέ ξένα συμφέροντα παραδομένη.
            Συγκίνηση ασθάνθηκα ταν ναζητντας μέσ το διαδικτύου νόματα Πατρινν γωνιστν στούς Βαλκανικούς Πολέμους, διεπίστωσα τι προέβαλε νώπιόν μου τό νομα μις μεγάλης προσωπικότητος τν Πατρν, το οιδίμου καί μακαρίου νδρός π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου. μολογ πώς δάκρυσα.
            Πρός νεύρεση καί τν πολοίπων Πατρινν γωνιστν, ρώων καί μαρτύρων τν Βαλκανικν Πολέμων ναθέσαμε στόν γαπητό μας κ. ωάννη νδρουτσόπουλο, ποος πρόθυμος πάντοτε μς βοηθάει σέ τέτοια θέματα, νά προχωρήσ στήν ρευνα. Μέσα πό ξενύχτια πολλά, φο δέν παρκοσε μέρα γιά τήν ργασία, νέσυρε κ τς φανίας πληθύν νομάτων εκλεν γωνιστν κ τς ποστολικς καί κλεινς τν Πατρν πόλεως καί τς χαας πάσης.
            Ο λεπτομέρειες εναι συγκλονιστικές.
            Τά νευρεθέντα στοιχεα φορον σέ πατρινούς καί χαιούς γωνιστές τν Βαλκανικν πολέμων.
         ερά Μητρόπολις Πατρν θά τοιμάσ καλαίσθητη κδοση, στε νά διασωθον τά στοιχεα τν ς νω ρώων μας, τν νδόξων καί τιμημένων παιδιν τς Πάτρας καί νά παραδοθον στίς πόμενες γενεές, ς ερά πρόσωπα ζως καί θυσίας.
            Εχαριστομε τόν ναδιφήσαντα στίς δέλτους τς στορίας καί στά λησμονημένα ρχεα γιά νά νασύρ κ τς φανείας ες τό φς, νόματα καί κλέα νδρν ρώων.
            Γιά νά τιμήσωμε μως, τι περαιτέρω λους κείνους ο ποοι εκλες γωνίσθηκαν καί ρωϊκς πεσαν πέρ πίστεως καίπατρίδος κατά τούς Βαλακανικούς Πολέμους γιά τήν λευτεριά τς Μακεδονίας μας, τς πείρου καί τν λλων λλων λληνικν δαφν, καλέσαμε δελφούς, ο ποοι χουν κλείσει βαθειά στήν καρδιά τους τόν Χριστό καί τήν λλάδα, προκειμένου κ τς γαπώσης βαθειά τήν λληνορθόδοξη Πατρίδα μας καρδιά τους, νά μς μιλήσουν καί νά μς ξεναγήσουν, στορικά καί μαρτυρικά σέ τόπους αματοβαμένους καί μαζί τους νά γονατίσωμε σέ μνήματα πού κρύβουν κόκκαλα ερά γενναίων γωνιστν, παλληκαριν, πού φησαν καί μάνα καί γυνακα, μικρά παιδιά καί ,τι λλο προσφιλές καί γαπημένο γιά νά θυσιασθον πέρ τς λευθερίας τς Βορείου λλάδος.
            Καί σς ρωτ. ν δέν εναι εδικός γι ατά τά θέματα, εράρχης πού φυλάει τά σύνορα, πως καί λλοι κρίτες εράρχαι τς ρθοδόξου Πατρίδος μας, ν δέν εναι εδικός νά μιλήσ γι ατά τά θέματα τς Καστορις εράρχης, ποος ποιμαίνει τήν χώρα καί παρχία το οιδίμου Γερμανο Καραβαγγέλη, τήν γ πού κατέστη τό ερό κιβώριο το λησμόνητου παλληκαριο, το μεγάλου ρωα, το Μακεδονομάχου πού γινε θρύλος, το Παύλου Μελ, τότε ποιός εναι;
            Εχαριστομε, λοιπόν, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ, δελφό ν Κυρί γαπημένον, ποος μέ λληνορθόδοξο φρόνιμα γενναο, μέ παρρησία, μέ ζέση καί πύρωμα καρδις, ποιμαίνει τόν μαρτυρικό καί ρωικό τς Καστορίας λαό, δίδοντας καθ’ μέραν μαρτυρία, πίστεως στόν Θεό ς ρθόδοξος εράρχης καί γάπης θυσιαστικς γιά τήν πατρίδα ς λληνας παπάς καί πίσκοπος.
            πίσης καλέσαμε τόν γνωστό, τόν πολύ γαπητό καί διακεκριμένο πολιτικό πιστήμονα κ. Κωνσταντνο Χολέβα, ποος πολλάκις χει, μέ φλόγα ψυχς, καί γράψει καί μιλήσει γιά τόν Χριστό καί τήν Πατρίδα μας. Τόν νθρωπο ποος γωνίζεται γιά νά περάσ στίς καρδιές τν Νεοελλήνων τό μήνυμα, τι χωρίς τήν μώμητη καί γία πίστη μας λλάδα χάνεται καί χωρίς ατή τήν γάπη γιά τήν κάθε σπιθαμή ατς τς γς δέν μπορομε οτε στό παρόν νά σταθομε, λλά οτε καί στό μέλλον νά προχωρήσωμε.
            κ. Χολέβας εναι γνωστός στήν Πάτρα καί πό λλες μιλίες του. Τόν εχαριστομε γιά τήν βοήθεια τήν ποία μς παράσχει σάκις τόν καλέσωμε καί γιά τήν σημερινή του νταθα παρουσία καί μιλία τήν ποία θά ναπτύξη.
           δελφοί μου, μέσα σ’ ατό τόν χρο το νωτάτου ατο Τεχνολογικο κπαιδευτικο δρύματος τς πόλεώς μας, τόν ποο εγενς παραχώρησε κ. Πρόεδρος Σωκράτης Καπλάνης, τόν ποο θερμς εχαριστομε, πως καί τά παιδιά πού ργάζονται δ καί ργάστηκαν μέ σεβασμό καί γάπη γιά νά γίν ατός ορτασμός, μέσα σ’ ατό λέγω τόν χρο, μακαρίζομε τούς ρωες μας καί ν νί στόματι καί μι καρδί εχήν ναπέμπομε πρός τόν πανάγιο Κύριό μας γιά τήν νάπαυση τν μακαρίων ψυχν των, διατρανώνοντας μα τήν αστηρά μας προσήλωση καί ν χρειασθ μέχρι θυσίας γάπη στήν μορφότερη γ καί χώρα το κόσμου, στήν Πατρίδα μας, στήν λλάδα μας.
            π’ ατό τόν χρο στέλνομε ο Πατρινοί, Κλρος καί Λαός, τό μήνυμα, τι δ εναι λλάδα καί ρθοδοξία. Μέχρις δ τό παραμύθι, πού δηλητηρίαζε τόσα χρόνια τά παιδιά μας. Ζητμε συγγνώμη πό τίς νεώτερες γενηές, γιατί νεχτήκαμε ατή τήν βρη τόσα χρόνια. μως εναι καιρός νά σηκώσωμε κεφάλι καί νά πομε τι τά ψέματα τελείωσαν. δ χνίζουν τά αματα πού μυρίζουν Χριστό καί λιβάνι. Ο ρωές μας προχωρον καί μς καλον νά τούς κολουθήσωμε. Αωνία τους μνήμη!  

Πηγή: www.i-m-patron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...