Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Κυριακή Δ' Λουκά (Σχόλια)


Ποιος είναι ο σπορέας;
Ο Υιός και Λόγος του Θεού.

Από πού εξήλθε για τη σπορά;
Από τους πατρικούς κόλπους. Αν και δεν τους εγκατέλειψε ως Θεός,   γενόμενος άνθρωπος για τη δικιά μας σωτηρία.

Γιατί ο Κύριος χρησιμοποίησε τη λέξη «σπείρων» και όχι τη λέξη «γεωργός»;
Επειδή ήθελε να τονίσει ότι πραγματικός διδάσκαλος είναι όχι απλά όποιος έχει το όνομα του διδασκάλου αλλά αυτός που διδάσκει πραγματικά και αληθινά. Όπως  κατ’αντιστοιχία πραγματικός γεωργός είναι όχι όποιος έχει απλά  στην κατοχή του σπόρους αλλά αυτός που και έχει σπόρους και πραγματικά σπέρνει.

Γιατί στους αποστόλους δόθηκε το χάρισμα να γνωρίζουν τα μυστήρια και στους άλλους όχι;
Οι απόστολοι έλαβαν το χάρισμα της γνώσης των μυστηρίων διότι επίστευσαν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Αντίθετα  οι άπιστοι στερήθηκαν αυτής της χάριτος διότι βλέποντες δεν έβλεπαν και ακούοντες δεν άκουγαν.

Ποιοι είναι οι «παρά την οδόν»;
Οι ασεβείς και ανευλαβείς άνθρωποι που δεν κατανοούν τον θείον λόγον.

Ποια είναι τα πετεινά του ουρανού;
Τα εναέρια και πονηρά πνεύματα που εξαλείφουν από τη μνήμα των ανθρώπων το λόγο του θεού.

Ποιοι είναι αυτοί που αρχικά δέχονται με χαρά το λόγο του θεού και σε καιρό πειρασμού απιστούν;
Οι δειλοί, οι φιλόζωοι, οι φιλοχρήματοι, οι φιλήδονοι, οι φιλόδοξοι, οι οποίοι όσο υπάρχει ειρήνη , ευτυχία και απόλαυση των γήινων αγαθών παραμένουν πιστοί, όταν όμως συμβούν διωγμοί ή άλλοι πειρασμοί τότε χάνουν τη πίστη τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...