Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Ποῦ εἶσαι, πάτερ Αὐγουστῖνε;Εδοξία Αγουστίνου. Φιλόλογος - Θεολόγος 

«ποφέρει καί πάσχει λαός μας. π’ λα τά σημεα τς χώρας ρχονται τά μηνύματα τς συμφορς. δ να ργοστάσιον σπλάγχνως κλείει καί πετ ες τούς δρόμους κατοντάδας ργατν. κε... να μικρόν κατάστημα βιοπαλαιστο κλείει καί κρεμ π’ ξω πό τήν πόρταν πινακίδα μέ τήν πιγραφήν: “Κλειστόν λόγ φορίας”. Δέν χει νά πληρών φόρους πτωχός, ν φοροδιαφυγή τν μεγάλων χει λάβει τεραστίας διαστάσεις. δρύματα κοινωφελ κινδυνεύουν νά κλείσουν... Χιλιάδες νεργοι νέοι...».
 Μέ τέτοια ζωηρή γλσσα π. Αγουστνος ζωγράφιζε τή ζοφερή πραγματικότητα τς ποχς του καί πρόσθετε:«Πρό μερν ες μίαν καί μόνον μέραν πτά πόπειραι ατοκτονιν (συνέβησαν), α ποαι φείλονται κυρίως ες οκονομικάς ατίας, ες πενίαν φάνταστον, ες στοργίαν κοινωνίας καί κράτους». Τί θά λεγε φλογερός κρίτας μητροπολίτης σήμερα, πού παναλαμβάνονται ο διες σκηνές; 


 Καθώς στίς 28 Αγούστου συμπληρώνονται τρία χρόνια πό τήν κδημία του, σκέψη καί καρδιά μας ναπολον τά πύρινα κηρύγματά του -θησαυρισμένα στά βιβλία του- πού καναν τόν μβωνα νά σείεται καί τό κροατήριο νά ναρριγε πό παλμό καί νθουσιασμό. 
 Καί εναι πανθομολογούμενο τι τόν ποζητομε, σήμερα προπαντός πού, πως γραφε, «τά θη ραγδαίως καταπίπτουν· κιναιδισμός ψώνει θρασεαν τήν κεφαλήν του· τό πν διαλύεται». χουμε πείγουσα νάγκη πό τό γερτήριο σάλπισμά του: «Α μέραι μν σπερ α μέραι Νε καί Λώτ. Καί κόσμος παρά τάς σαφες προειδοποιήσεις τν Γραφν, παρά τά σημεα τν καιρν, κόσμος κοιμται μέριμνος ν θύελλα ρχεται. Τίς θά ξυπνήσ; Τίς θ’ γωνισθ διά τήν σωτηρίαν αυτο καί τν λλων;».
  ς νος γρήγορος παρακολουθοσε τά τεκταινόμενα. νυποχώρητος πάντα καί συμβίβαστος τολμοσε μέ λεβεντιά νά σκε κριτική κατά παντός πευθύνου: «Κράτος καί κκλησία! Πόσα δύνασθε νά πράξητε πέρ το λαο μας καί δέν πράττετε!». 
λλά καί ς γίγαντας τς ρθοδοξίας μέ τή σφενδόνη το πνεύματος πόσα δέν θά γραφε τώρα καί δέν θά ξεσήκωνε τόν λαό, γιατί «κμα αρέσεων κατακλύζει λην τήν πατρίδα μας... γών μέγας πίκειται· γών τς ρθοδοξίας κατά τν αρέσεων». Καί σέ λλο κείμενό του μέ εθυβολία καί πατερική σοφία σημείωνε: « διαχωριστική γραμμή μεταξύ ρθοδόξων καί αρετικν συνεχς ξασθενίζει καί τείνει νά ξαφανισθ, δέ παναίρεσις το οκουμενισμο... τείνει νά κατακλύσ τήν ρθοδοξίαν». 
 Πο εσαι, πάτερ Αγουστνε, νά ψώσεις στεντόρεια φωνή γιά τήν πρεπ καί ναιδ μφάνιση κόμη καί -ν πολλος- τν κκλησιαζομένων καί νά διαμαρτυρηθες. Μέ τόν πύρινο λόγο του στηλίτευσε τό κακό, που κι ν τό συνάντησε: « κράτος, πς νά σέ νομάσω; νομον, μαρτωλόν, μασονικόν, τραγελαφικόν τέρας, πλρες ντινομιν; ... Πατρίς λληνική! Σύ πού γέννησες σοφούς νομοθέτας, Σόλωνας, Λυκούργους, ουστινιανούς, ες τά χέρια ποίων νθρώπων πεσες; Νά κδίδουν Νόμους, τούς ποίους δέν διστάζομεν νά νομάσωμεν προαγωγούς -μαστρωπούς πού κρατον τό φανάρι καί δεικνύουν ες τήν Νεολαίαν μας τήν δόν το κφυλι- σμο. Νόμοι προστται τς νηθικότητος!» 
 Σήμερα πού « γάμος διαλύεται, τά στέφανα ποδοπατονται, τά παιδιά ρίπτονται ες τούς δρόμους καί... γ τς λλάδος σείεται», χρειαζόμαστε τόν διάτορο ς πό βροντς λόγο του, γιά νά περασπίσει τήν κλυδωνιζόμενη οκογένεια: «Φόνου χειρότερον διάλυσις μις οκογενείας.
Καί μόνον φόνου; δης κακν τό διαζύγιον». Καί λέγοντας «τά σκα σκα καί τήν σκάφην σκάφην» γιά τόν πολιτικό γάμο, ποος διαρκς ποσκελίζει τόν κκλησιαστικό, κήρυττε: «ξ πόψεως ρθοδόξου χριστιανικς... ερν κανόνων καί ντολν το Θεο ενε πορνεία καί μοιχεία. Καί διά νά μιλήσωμεν λαϊκώτερον, τοιοτος γάμος, στερούμενος πάσης ελογίας τς κκλησίας, ενε, κύριοι, γαϊδουρόγαμος!!». 
 Συνήθιζε νά ζυγίζει τήν εσέβεια καί τό πίπεδο τς πνευματικότητος νός τόπου μέ τόν γιασμό τς Κυριακς μέρας· τώρα, πού νίερα καί σκοτεινά κέντρα βεβηλώνουν τήν τήρησή της, κούγεται διαχρονική καί κρως πίκαιρη φωνή του: «Μόνον νθρωποι μέ βραϊκήν καί μασονικήν ψυχήν θέλουν νά γίνωνται τά παζάρια τάς Κυριακάς... άν θέλ ( λαός) νά δυστυχήσ καί νά πεινάσ, νας πρός τοτο σφαλής τρόπος πάρχει· καί ατός εναι ν’ νοίγ τά καταστήματα τήν Κυριακήν καί νά ργάζεται. Τά κέρδη τς μέρας ατς δέν εναι ελογία, λλά κατάρα, λλά φωτιά πού καίει τό πν. στόν ράχνης φαίνουσιν ο τάς Κυριακάς ργαζόμενοι». 
 διαφορώντας γιά τό ποιο κόστος, εχε τήν παρρησία νά στηλιτεύσει: « μασονία εναι λίαν πικίνδυνος, διότι, ν τό σύστημα ατό ν τ σχάτ ναλύσει του εναι Σατανς, ν τούτοις ποκρύπτει τούς καταχθονίους σκοπούς του καί παρουσιάζεται ς γγελος φωτός». κόμη καί πρός τήν «νωτάτη κορυφή το θνους» πηύθυνε τό ρώτημα:«Βασιλε! Εσθε μασόνος;». Πόσα ρθρα καί βιβλία θά γραφε σήμερα γιά τούς ψηλά σταμένους-μέλη τς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ καί τν παρόμοιων σχημάτων! 
 Μέ τό προφητικό του βλέμμα διέκρινε τήν πειλή το τρίτου παγκόσμιου πολέμου καί προειδοποίησε· «θά περβ ες φρίκην πάντα προηγούμενον πόλεμον... ερήνη κρέμαται πό μίαν λεπτήν κλωστήν. νθρωπότης γωνι». στόσο πάρχει λπίς ποτροπς το κακο· ρκε μόνον νά κολουθήσουμε τή σωτήρια πρόσκλησή του:«Νινευϊτικς μετανοίας χομεν καί μες νάγκην, δελφοί λληνες. Οτω καί μόνον θά σωθμεν... Κύριε! λεος ες τήν Πατρίδα μας, λεος ες τήν οκουμένην λην». ς χουμε τήν εχή του.
………………………………………………………………
Πηγές Τά βιβλία το π. Αγουστίνου:
 -Τά σημεα τν καιρν 
-Σφενδόνη A΄- Β΄ 
-λεγχος 
-Βασιλεύει τό γκάθι
Περιοδικό Απολύτρωσις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...