Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ Πειραματικὸ Γυμνάσιο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν

Μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῶν παιδιῶν καὶ παράκληση τοῦ Διευθυντοῦ κ. Νικολάου Μεσσαλᾶ καὶ τοῦ Θεολόγου Καθηγητοῦ κ. Εὐαγγέλου Κυριακουλοπούλου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐπεσκέφθη τό Πειραματικό Γυμνάσιο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καί συνομίλησε μὲ τὰ παιδιὰ τῆς Γ’ Γυμνασίου. Ἐπί δύο ὧρες τὰ παιδιὰ ἐρωτοῦσαν γιὰ διάφορα ζητήματα τὸν Μητροπολίτη, ἀποδεικνύοντας ὅτι τοὺς ἐνδιαφέρει τὰ μέγιστα ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὴν κοινωνία μας, εἶναι προβληματισμένα γιὰ τὸ μέλλον καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ γνωρίζουν τὶς θέσεις καὶ τὶς ἐνέργειες τῆς Ἐκκλησίας σήμερα, ἀλλὰ καὶ ποιὲς εἶναι οἱ προοπτικές της καί τά σχέδιά της γιὰ τὸ αὔριο.
Ὁ Σεβασμιώτατος μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ἀμεσότητα, ἐπικοινώνησε καὶ συνεζήτησε μὲ τὰ παιδιά, ἀπαντώντας στὰ ἐρωτήματά τους καὶ δίδοντας ἐξηγήσεις στὶς ὅποιες ἀπορίες τους ποὺ εἶχαν σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ σύγχρονο γίγνεσθαι.
Σημαντικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι πέρασε τόσο σύντομα ἡ ὥρα ποὺ τὰ παιδιὰ δὲν ἤθελαν νὰ φύγῃ ὁ Μητροπολίτης.
«Παιδιά μου», εἶπε ὁ Σεβ. φεύγοντας, «εἶστε ἡ χαρά μας καί τό καύχημά μας. Σᾶς ἀγαπᾶμε πολύ καί ἀξίζει νά κάνωμε γιά χάρη σας ὁποιαδήποτε θυσία.
«Ἦταν μιά ἡμέρα συγκινητικὴ γιὰ μένα καὶ συγκλονιστική», εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος στόν Διευθυντή καί τούς Καθηγητάς. «Ἀποκαλύπτομαι μπροστὰ στὴν εἰλικρίνεια, τὴν ἁγνότητα τῶν αἰσθημάτων καὶ τήν καθαρότητα τῶν ψυχῶν τῶν παιδιῶν.
Ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιὰ θὰ ἀρχίσῃ - ἔχει ἤδη ἀρχίσῃ - ἡ ἐπανάσταση γιὰ τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ ἕνα σάπιο σύστημα ζωῆς. Αὐτὰ τὰ παιδιὰ μὲ τὸν μαχητικό τους ἐνθουσιασμὸ θὰ ἀλλάξουν τὴν κοινωνία μας».
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε, στὸ Διδακτικὸ προσωπικό του Σχολείου καὶ στοὺς Μαθητές, Καλὸ Πάσχα καὶ κάθε εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό.
• Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη καὶ τὸ ἐγγὺς εὑρισκόμενο Πειραματικὸ Λύκειο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καὶ εὐχήθηκε στὸν κ. Διευθυντὴ καὶ στὸν Σύλλογο τῶν Καθηγητῶν, ὅπως καὶ στοὺς Μαθητές, Καλὸ Πάσχα. Ἐνῶ ὑποσχέθηκε, ἀνταποκρινόμενος στὴν πρόσκληση τοῦ κ. Διευθυντοῦ, ὄτι θά ἐπισκεφθῇ μέ ἄλλη εὐκαιρία τό Σχολεῖο γιά νά συνομιλίσῃ μέ τούς μαθητάς.
 

www.i-m-patron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...