Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

Ο κλήρος της Ι.Μ. Πατρών για τον Ποινικό ΚώδικαΚατά τήν Γενική Ἱερατική Σύναξη πού πραγματοποιήθηκε τήν Παρασκευή 15.11.2019, στόν παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ὁ Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐξέδωσε τό παρακάτω ἀνακοινωθέν:

Ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐκφράζει τήν μεγάλη ἀπορία του γιά τήν ἀπόσυρση ἀπό τόν ὑπό ἀναθεώρηση ποινικό κώδικα τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν ἀδικημάτων τῆς κακόβουλης βλασφημίας καί τῆς καθύβρισης θρησκευμάτων, ἀλλά καί τήν βαθειά λύπη του συγχρόνως, διότι ἐνῶ συμπεριελήφθησαν στόν ὡς εἲρηται ὑπό ἀναθεώρησιν κώδικα τά ἀδικήματα αὐτά, ἐν τέλει ἀπεσύρθη ἡ ἐπαναφορά τους.

Τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστόν ὃτι οἱ σχετικές ποινικές διατάξεις προστατεύουν τό ἀγαθό τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης, τῆς κοινωνικῆς ἰσορροπίας, τῆς συνοχῆς καί τῆς κοινωνικῆς καταλλαγῆς.

Μέσα ἀπό τίς διατάξεις αὐτές προστατεύεται κάθε γνωστή θρησκεία καί ἀποτρέπονται συμπεριφορές θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καί μισαλλοδοξίας.

Πιστεύομε ὃτι κακῶς μετά ἀπό πιέσεις ἢ ὃποιες ἂλλες καταστάσεις ματαιώθηκε μιά τόσο ἐπωφελής γιά τό κοινωνικό σύνολο κίνησις.

Γιά τόν λόγο αὐτό παρακαλοῦμε τόν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος νά ἐπανεξετάσῃ τό θέμα καί νά βεβαιώσῃ καί μέ αὐτό τόν τρόπο ὃτι ἡ Κυβέρνηση εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς προστασίας τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν, ἀνεξαρτήτως θρησκείας καί κυρίως ὃτι εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης καί κοινωνικῆς συνοχῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...