Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

Mεγάλη Παρασκευή πρωί στήν Μητρόπολη Πατρῶν

«Ὁ ἐμός ἒρως ἐσταύρωται».

Κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Ἱερό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μέσα ἀπό μιά συγκινητική ἀναφορά στό Πάθος τοῦ Κυρίου, εὐχαρίστησε τόν Θεό λέγοντας « Δόξα σοι Κύριε δόξα σοι, πού μᾶς ἀξίωσες νά προσκυνήσωμε καί φέτος τά Ἂχραντα Πάθη Σου. Ἀξίωσέ μας νά Σέ δοξολογήσωμε καί Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

 Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνέλυσε τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.

          «Ὁ ἐμὀς ἒρως ἐσταύρωται…

Οὐκ ἒστι ἐν ἐμοί πῦρ φιλόυλον. Ὓδωρ ζῶν καί λαλοῦν ἐν ἐμοί, ἒσωθέν μοι, λέγον. Δεῦρο πρός τόν Πατέρα. Οὐχ ἣδομαι τροφῇ φθορᾶς, οὐδέ ἡδοναῖς τοῦ βίου τούτου…»

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στούς λόγους τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἑρμηνεύουν τά τοῦ Θείου Πάθους (Μέγας Ἀθανάσιος, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» καί κατέληξε, ὃτι γιά νά ζήσωμε τήν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως πρέπει νά φιλοξενήσωμε στήν καρδιά μας τόν Κύριο, ἀφοῦ Τόν τυλίξωμε μέ τά ὀθόνια τῶν ἀρετῶν καί θέσωμε ὡς σουδάριον τήν ὁμολογίαν μέχρι θυσίας, τῆς πρός τόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα Κύριό μας, ἀγάπης μας.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐχοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Ἱερό Ναό Παντανάσσης Πατρῶν, ὁμιλήσας περί τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.


 


 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...