Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


Κυριακή, 1.12.2019, μετά τήν ἑορτή Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, πλήθη πιστῶν κατέκλυσαν τόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Πρωταποστόλου τοῦ Κυρίου,γιά νά προσκυνήσουν τήν Ἁγία Κάρα καί στόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του καί νά ἀφήσουν τά ἂνθη τῆς εὐλαβείας τους, μπροστά στόν Ἃγιο, τόν ὁποῖο τόσο τιμοῦν καί τόσο εὐλαβοῦνται ὃχι μόνο οἱ Πατρινοί, ἀλλά καί οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀπό ὃλα τά μέρη τῆς Ἑλλάδος καί ἀπό ἂλλα μέρη τοῦ κόσμου.

Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
           
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἀναφερθείς, στό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς, κάνοντας μάλιστα ἓνα παραλληλισμό, ὃτι ὃπως ὁ τυφλός ἐκεῖνος βρῆκε τό φῶς ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό, κραυγάζοντας τό ἐλέησόν με, ἒτσι  καί οἱ Πατρινοί ζῶντας μέσα στό σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρίας καί ἒχοντας τήν ἐσωτερική αἲσθηση καί τήν ἐπιθυμία γιά νά βροῦν τό φῶς τους, τό βρῆκαν μέσα ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος, ὂχι μόνο στάθηκε στήν Πάτρα, ἀλλά ἐδῶ ἒμεινε γιά πάντα. 

Οἱ Πατρινοί λοιπόν, κατέχοντες τό Φῶς καί τήν Ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, διατρανώνουν στά μήκη καί πλάτη τῆς οἰκουμένης, τό μήνυμα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου τό «Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν», εὑρήκαμε τήν Ἀλήθεια, τό Φῶς καί τή Ζωή καί καλοῦν τούς πάντας νά ζήσουν ἐν τῷ φωτί καί ἐν τῇ ἀληθείᾳ καί νά διατηρήσουν αὐτή τήν λαμπάδα καί τήν παρακαταθήκη ἂσβεστη, τήν ὁποία παρέδωσε ὁ φωτιστής τῶν Πατρῶν, Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...