Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


Τὴν παραμονὴ, 16.12.2019, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε ἀναφερθείς στόν βίο καί τήν πολιτεία τοῦ Ἁγίου Διονυσίου.
   
Ἀνήμερα, 17.12.2019, ἐχοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καὶ τὸν θεῖο λόγο στὸ πλῆθος τῶν προσκυνητῶν ποὺ προσῆλθε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου γιὰ νὰ συμμετάσχῃ στὴν Θεία Λειτουργία καὶ νὰ τιμήσῃ τὸν Ἱεράρχη τῆς Αἰγίνης Διονύσιο.
       
 Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στούς Προφήτας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί στούς Ἁγίους τῆς Καινῆς Διαθήκης, τονίζοντας ὃτι οὐδέποτε ἐξέλιπε τό προφητικό ἀξίωμα ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ὃλοι οἱ Ἃγιοι γίνονται: α) δέκτες  τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ β) φύλακες αὐτῆς τῆς χάριτος καί γ) μεταδίδουν αὐτή τήν χάρη στούς ἂλλους, στά πνευματικά τους παιδιά. Ὃλοι οἱ Ἃγιοι τῆς Ἐκκλησίας, Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, ἀπό τῆς ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων, εἶναι οἱ πνευματικές αὐθεντίες, οἱ ἀλάνθαστοι, οἱ ἀπλανεῖς ὁδηγοί πρός τήν σωτηρίαν, διά τῆς ὁδοῦ τῆς μετανοίας καί τῆς μετοχῆς στό Κυριακό Σῶμα καί Αἷμα, εἰς ζωήν αἰώνιον.
    
Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἡ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων ἐν Καμίνῳ καὶ τοῦ Προφήτου Δανιήλ, προστατῶν τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος.
          
Στὴν Δοξολογία ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος,  ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε ἐγκάρδιες εὐχαριστίες πρὸς τὴν Κεντρικὴ καὶ Τοπικὴ Ἡγεσία τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, πρὸς τοὺς Ἀξιωματικοὺς καὶ Ὑπαξιωματικοὺς Πυροσβέστες καὶ Πυροσβέστριες καί τοὺς Ἐθελοντὰς τοῦ Σώματος γιὰ τὴν μεγάλη καὶ θυσιαστικὴ τοὺς προσφορὰ στὴν κοινωνία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...