Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος στήν Πάτρα.


 2.2.2016

Στό Καστρίτσι καί στίς Καμάρες ὅπου ὑπάρχουν οἱ Ἐνοριακοί Ναοί τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος μέ τήν συμμετοχή πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἑορτάσθη ἡ μεγάλη καί λαμπρά ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μας.

Τήν παραμονή ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Κάτω Καστριτσίου Πατρῶν. Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στό θέμα τῆς συνάντησης τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, ἀφοῦ ὅπως εἶπε, Ὑπαπαντή σημαίνει συνάντηση. Ἀνεφέρθη στό πῶς καί στό γιατί τῆς ὑπαντήσεως τοῦ Θεοῦ ὑπό τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἐνοικήσεως τοῦ Κυρίου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.

Ἀνήμερα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Καμαρῶν Ἀχαΐας. Ὁ Ναός εἶχε κατακλυσθῆ, ἀπό εὐλαβεῖς προσκυνητές, ἀπό τίς Καμάρες καί τήν εὐρύτερη περιοχή, Ἐρινεό, Αἴγιο καί ἄλλα μέρη. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν προσωπικότητα τοῦ δικαίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου , στήν προσμονή του νά ἴδῃ τόν Χριστόν Κυρίου, στήν πληροφορία ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ὅτι θά ζήσῃ ἕως ἴδῃ τόν Χριστόν καί στήν ἐπιθυμία του, νά φύγῃ πλέον ἀπό τόν κόσμο αὐτό, ἀφοῦ κατηξιώθη νά ἴδῃ τό Σωτήριον τοῦ Θεοῦ.

Ἄς τόν μιμηθοῦμε καί μεῖς, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος στήν πίστη καί στήν ἐπιθυμία τῆς συναντήσεως μέ τόν Κύριο, ὥστε νά δυνηθῶμεν πλήρως, ἑτοιμασμένοι καί χαρούμενοι, νά ἐπαναλάβωμε τά ἅγια λόγια του, « Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον σου Δέσποτα…».

Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Κάτω Καστριτσίου, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ὡμίλησε ἐπικαίρως, ἀναφερθείς στήν ὑπόθεση τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς καί στίς προεκτάσεις της γιά τήν σωτηρία μας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...