Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Δεῖπνο στούς νέους πού βούτηξαν στά νερά τοῦ λιμένος τῶν Πατρῶν γιά νά πιάσουν τόν Σταυρό, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο.

    
Τό Σάββατο τό βράδυ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, παρέθεσε δεῖπνο σέ ὅλους τούς νέους, πού ἒπεσαν στά νερά τοῦ Πατραϊκοῦ κόλπου κατά τήν μεγάλη ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, προκειμένου νά πιάσουν τόν Σταυρό.

Οἱ εὐλαβεῖς νέοι μέ πολλή μεγάλη χαρά ἀπεδέχθησαν τήν πρόσκληση τοῦ πνευματικοῦ τους πατέρα καί ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμά του.

Ὁ Σεβασμιώτατος τούς εὐχαρίστησε γιατί ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμά του καί τούς ἐπήνεσε γιά τήν ἁγνή εὐσέβειά τους, τήν αὐθεντική τους πίστη πρός τόν Θεό καί τήν ἀγάπη τους στήν Πατρίδα.

Νά σημειώσωμε ὃτι ἐξερχόμενοι οἱ νέοι ἀπό τήν θάλασσα καί κρατώντας τόν Σταυρό στά χέρια τους, ἐφώναξαν ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ « Ζήτω ἡ Ἑλλάδα. Ζήτω ἡ Ὀρθοδοξία».

Μεταξύ τῶν ἄλλων πατρικῶν συμβουλῶν εἶπε στά παιδιά  ὁ Σεβασμιώτατος: « Παιδιά μου, κρατεῖστε στήν καρδιά σᾶς τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα.  Ὑψῶστε τήν καθάρια φωνή σας καί ὀρθῶστε τό ἀνάστημά σας,  σέ ὅ,τι ἐπιβουλεύεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, μειώνει τήνἀξία του, ἀμαυρώνει τήν θεοείδειά του και ἐξευτελίζει τήν ὑπόστασή του καί καταστρέφει τό μέλλον τους…».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...