Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στήν Ἄρλα Ἀχαΐας.


Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στήν Ἄρλα Ἀχαΐας ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τό θέμα: «Κεφάλαιον ἑορτῆς, μνήμη Θεοῦ» ( Ἃγιος Γρηγόριος Θεολόγος) καί ἀνεφέρθη στή σημασία τῆς θρησκευτικῆς ἑορτῆς καί πανηγύρεως καί στήν ἐπιτέλεση τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὑπενθύμισε ὅτι ἡ ἑορτή εἶναι αἰτία: α) Δοξολογίας πρός τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ἡμῶν.

β) Τιμῆς πρός τόν ἑορταζόμενον Ἅγιο καί

γ) Εὐκαιρία πνευματικοῦ ἀναβαπτισμοῦ, μίμησις τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου καί συμμετοχῆς στήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μέ κέντρο τήν Θεία Εὐχαριστία.

Στήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ συμμετεῖχε ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικολάου, ἐπικεφαλῆς Ἀντιδημάρχων καί Δημοτικῶν Συμβούλων.

Ἀπευθυνόμενος πρός τόν κ. Δήμαρχο ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε γιά μιά ἀκόμη φορά τήν συμπαράστασή του πρός τούς πληγέντες, ἀπό τήν κακοκαιρία, κατοίκους τῆς Δυτικῆς Ἀχαΐας καί ἐδήλωσε ὅτι, ἡ τοπική Ἐκκλησία εἶναι καί θά εἶναι στό πλευρό τους γιά ὅ, τι χρειαστοῦν ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος, μέ πρώτιστον βεβαίως καθῆκον τήν προσευχή πρός τόν Θεό. Δέν παρέλειψε δέ νά ἐπαινέσῃ τόν κ .Δήμαρχο γιά τίς ἐνέργειές του ἐπί τοῦ ὡς εἲρηται ζητήματος καί γιά τό ἐνδιαφέρον καί τίς ἐνέργειές του, ὣστε νά κηρυχθῇ ὁ Δῆμος σέ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης.

Μετά τόν Ἑσπερινό ὁ Ἱερεύς π. Ἀνδρέας Τιμπιλῆς καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο προσέφεραν κέρασμα, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσῃ καί πάλι μέ τόν κ. Δήμαρχο, τόν Πρόεδρο τοῦ χωριοῦ καί τούς κατοίκους γιά ἐνδιαφέροντα καί σοβαρά θέματα τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν περιοχή.

Πηγή: http://i-m-patron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...