Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν


Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους Λαοῦ ἑορτάσθη στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ.

 Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦτο ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὅπου εἶναι θησαυρισμένα ἡ Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καί ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου του.

Κατά τήν Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συμμετεῖχαν ἡ Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου κ. Ἂννα Μαστοράκου, τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί πολλοί ἰατροί, οἱ ὁποῖοι ἐτέλεσαν ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί ἐνισχύσεως τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου, καθώς καί ἱερό μνημόσυνο διά τήν ἀνάπαυση τῶν κεκοιμημένων ἰατρῶν τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος, στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ἀρχικῶς ἀνεφέρθη στή χορεία τῶν Ο’ Ἀποστόλων, τούς ὁποίους μαζί μέ τούς δώδεκα μαθητάς ἀνέθεσε ὁ Κύριος τόν εὐαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων.

Ἐν συνεχείᾳ ἑρμήνευσε τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ γιά τόν τρόπο ἀναστροφῆς καί συμπεριφορᾶς τῶν Ἀποστόλων κατά τήν ἄσκηση τοῦ ἱεροῦ ἔργου τους.

Τέλος, ἑστίασε στήν μεγάλη σημασία τῆς ὑπακοῆς καί ἐφαρμογῆς τοῦ λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος εἶναι λόγος Θεοῦ καί πρέπει νά προσφέρεται στούς ἀνθρώπους ἀνόθευτος καί ἀπαραχάρακτος, γιά τήν σωτηρία ψυχῶν ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε καί ἀνέστη.

Κατακλείοντας τό λόγο του εὐχήθηκε ἀπό καρδίας πρός τοῦ Ἰατρούς τῆς πόλεώς μας, κατ’ ἄμφῳ ὑγιεία, φωτισμό καί δύναμη στό ἱερό τους λειτούργημα καί ἔργο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...