Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀπιδεῶνος Ἀχαΐας 3.8.2015


Ὁ Ἀπιδεώνας τῆς Ἀχαΐας εἶναι χωριό πού κατοικήθηκε ἀπό ἀδελφούς μας Ἕλληνες Ποντίους, ὅταν ἄφησαν τά μαρτυρικά καί ἅγια χώματα τοῦ Πόντου καί βρῆκαν παρηγοριά καί ἀπαντοχή στήν μητροπολιτική Ἑλλάδα.

Οἱ ἀπόγονοι αὐτῶν τῶν μαρτύρων ἀδελφῶν μας, τιμοῦν στόν Ἀπιδεῶνα ἰδιαιτέρως τήν Παναγία Σουμελᾶ, τῆς ὁποίας πιστό ἀντίγραφο εἶναι θησαυρισμένο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀπιδεῶνος καί εἶναι περικοσμημένο μέ κεντητές παραστάσεις τῶν Ἁγίων τῆς μαρτυρικῆς γῆς τοῦ Πόντου.

 Ὅλα αὐτά εἶναι ἀφιέρωμα τῶν εὐλαβῶν κατοίκων τοῦ Ἀπιδεῶνος, πού στήν καρδιά τους ἔχουν τήν ζέση τῆς πίστεως στόν Θεό καί τῆς ἀγάπης στήν Ἑλλάδα, ὅπως τήν κληρονόμησαν ἀπό τούς προγόνους τους.

 Ὁ Σεβασιμιώτατος μετέβη στόν Ἀπιδεῶνα, γιά νά τελέσῃ τήν πρώτη παράκληση γιά φέτος πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά εὐλογήσῃ τούς εὐσεβεῖς Ἀπιδεωνίτες. Στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στήν πανσεβάσμια μορφή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κάνοντας εἰδική μνεία καί ἀναφορά στό πανσεβάσμιο εἰκόνισμά Της, τό πάλαι ποτέ θησαυρισμένο στό Μοναστήρι τῆς Σουμελᾶ στόν Πόντο, τό ὁποῖο εὑρίσκεται σήμερα στήν ἁγιασμένη γῆ τῆς Μακεδονίας.

Ἐπίσης μίλησε γιά τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, πού φυλάσσεται στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀπιδεῶνος, γιά τήν εὐλάβεια πού τρέφουν οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ πρός τήν Παναγία καί γιά τήν ἀνάγκη νά διατηρήσουν ἄσβεστη αὐτή τήν παράδοση καί τήν παρακαταθήκη τῆς ἀμωμήτου πίστεως, παραδίδοντάς την ἀκεραία στούς ἐπιγενομένους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...