Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Ὁ Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν Τίμιο Πρόδρομο Γομοστοῦ καί τά Ἐγκαίνια τοῦ νέου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας. 12.8.2015.


Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου Γομοστοῦ Πατρῶν, μετέβη τήν Τετάρτη 12.8.2015 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, προκειμένου νά τελέσῃ τήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθηκε στό πρόσωπο τῆς Παναγίας, πού καθ’ ἡμέραν εὐεργετεῖ τό ἀνθρώπινο γένος, ἀφοῦ: πρῶτον, συνήργησε στό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, δεύτερον, μέ τίς πρεσβεῖες Της πρός τόν Υἱόν καί Θεόν Της, καί τρίτον  μέ τήν Παναγίαν ζωή Της καί τό παράδειγμά Της ἐνῶ ἐπήνεσε τό πλῆθος τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ ἀπό τό Γομοστό καί τίς γύρω περιοχές πού συμμετεῖχε στήν Ἱερά Παράκληση.

Μετά τό πέρας τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως, ἐτελέσθησαν τά Ἐγκαίνια τοῦ νέου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἑνορίας, στόν χῶρο τοῦ παλαιοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τό ὁποῖο εὐγενῶς ἡ Δημοτική Ἀρχή παρεχώρησε στήν Ἐνορία, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε ἰδιαιτέρως τόν Ἱερέα τῆς Ἐνορίας π. Γεώργιο Δημητρόπουλο γιά τήν ὡραία του διακονία στήν Ἐνορία, ἐνῶ εὐχαρίστησε τόν πρ. Δήμαρχο Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Ἀνδρέα Παναγιωτόπουλο, ἐπί Δημαρχίας τοῦ ὁποίου ἐδωρήθη στήν Ἐκκλησία τό Δημοτικό Σχολεῖο καί τόν νῦν Δήμαρχο Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστο Νικολάου ἐπί θητείας τοῦ ὁποίου ἐπραγματοποιήθησαν τά Ἐγκαίνια τοῦ πνευματικοῦ κέντρου, πρός τόν ὁποῖο ἐδόθη τιμητική πλακέτα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...