Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Ὁ Ἐπιτάφιος στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν. Μητροπολίτης Πατρῶν: « Ἀς θυμηθοῦμε ἀπόψε τούς Χριστιανούς ἀδελφούς μας τῆς Μέσης Ἀνατολῆς πού ζοῦν τήν δική τους Μεγάλη Παρασκευή...».

Μὲ σὲ κλῖμα ἱερᾶς κατανύξεως καὶ ἱεροῦ συγκλονισμοῦ ἐτελέσθη ὁ Ἐπιτάφιος σὲ ὅλους τούς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν χιλιάδων πιστῶν ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ ἀλλοῦ.

 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησε στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

Χιλιάδες πιστοὶ συμμετεῖχαν στὴν Ἱερὰ  Λιτάνευση τοῦ Ἐπιταφίου στοὺς δρόμους πέριξ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Τὸ παρὸν ἔδωσαν ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολος Κατσιφάρας, ὁ Βουλευτὴς κ. Νίκος Νικολόπουλος, οἱ Στρατιωτικές, Ἀστυνομικὲς, Λιμενικές καὶ Πυροσβεστικὲς Ἀρχές, Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καὶ Φορέων.

Στὸ τέλος τῆς Λιτανείας ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε μνεία στοὺς Χριστιανοὺς Ἀδελφούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, οἱ ὁποῖοι ζοῦν τὴν δική τους Μεγάλη Παρασκευή, μέσα ἀπὸ τὶς σφαγὲς καὶ τὰ φρικτὰ μαρτύρια ποὺ ὑφίστανται ἀπὸ τοὺς ἀκραίους Ἰσλαμιστές. Τὸ αἷμα τους νὰ συγκλονίσῃ τοὺς Λαοὺς καὶ τοὺς Ἂρχοντας τῶν Λαῶν  γιὰ νὰ ἀφυπνισθοῦν καὶ νὰ ὑπερασπιστοῦν τοὺς φρικτῶς βασανιζομένους Χριστιανοὺς ἀδελφούς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μαζὶ μὲ τοὺς Κληρικούς, τοὺς Ψάλτες καὶ τὸν Λαὸ ἔψαλαν τὸ « Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστέ...» γιὰ τοὺς φρικτῶς καὶ μαρτυρικῶς τελειωθέντες ὁμοδόξους ἀδελφούς μας τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐχοροστάτησε στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ὅπου οἱ πιστοὶ κατέκλυσαν τὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ τὰ πέριξ αὐτοῦ.

Σέ ὃλους ἀπηύθυνε ἑόρτιες εὐχές καί χαιρετισμούς ἀπό καρδίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...