Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Τό Μέγα Ἀπόδειπνο καί οἱ Χαιρετισμοί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Μέσα σὲ κλῖμα ἱερᾶς κατανύξεως ἐτελέσθη τὴν Τρίτη τὸ ἀπόγευμα στὸν περικαλλῆ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου καὶ τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Τὴν ἀκουλουθία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Ἱερέων τῶν χωριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε τοὺς Χαιρετισμοὺς ἐνώπιον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπηύθυνε στὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν Λαὸ, λόγους παρακλήσεως καὶ πνευματικῆς οἰκοδομῆς, εὐχόμενος σὲ ὅλους, νὰ τελειώσουν τὸ στάδιο τῆς νηστείας καὶ νὰ διαπλεύσουν, πνευματικῷ τῷ τρόπῳ, τὸ πέλαγος τῆς Ἁγίας, Μεγάλης καὶ Φρικτῆς Τεσσαρακοστῆς.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας, ὁ Σεβασμιώτατος ἔχρισε μὲ ἅγιο ἔλαιο ἀπὸ τὴν κανδήλα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὅλους τούς Ἱερεῖς καὶ τὰ πλήθη τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Νὰ σημειώσωμε ὅτι κάθε Τρίτη ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θὰ τελῆται ἐνώπιον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου καὶ τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Σταυροῦ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...