Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ Πατρέως στὴν Πάτρα. Μνημόσυνο τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.


Στὶς 11 Ἰανουαρίου, Κυριακή, ἑορτάσθη λαμπρῶς στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ Πατρέως, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐν Ραιθῷ, ὁ ὁποῖος ἐσφαγιάσθη στὸ ὡς ἄνω Μοναστήρι, μαζὶ μὲ ὅλους τούς συμμοναστάς του, ὑπὸ τῶν βαρβάρων Βλεμμύων.

Ἡ μνήμη τοῦ Ὀσιομάρτυρος Παύλου τοῦ Πατρέως, ἑορτάσθη ἐπίσημα στὴν Πάτρα μετὰ ἀπὸ ἐνέργειες καὶ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κυροῦ Εὐσταθίου ( Εὐσταθοπούλου) τοῦ ἐκ Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καὶ προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἱστόρησε τὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου καὶ ἑόρταζε πανηγυρικὰ τὴν μνήμη του. Ὅταν ἐκοιμήθη ὁ ἀείμνηστος Εὐστάθιος, τὸν ἑορτασμὸ συνέχισαν συγγενεῖς του κατὰ σάρκα. Τώρα τὸν ἑορτασμὸ ἔχει ἀναλάβη ὡς εὐλογίαν καὶ ἐπιμελεῖται τὰ τῆς ὅλης τελετουργίας ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἱερέως Ἰωάννου Μπαρούση.


 Ἐφέτος ὁ ἑορτασμὸς πραγματοποιήθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Πατρῶν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτικοῦ Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συνιερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καὶ ἄλλων Ἱερέων.

Κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει ὁρίσει νὰ τελεῖται ἱερὸ μνημόσυνο ὅλων τῶν Ἀρχιερέων τῶν Ἀρχιερατευσάντων ἐν τῇ Ἱερᾷ καὶ Ἀποστολικῇ Μητροπόλει τῶν Πατρῶν, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων. Ἔτσι μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἱερὸ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ἀοιδίμων προκατόχων αὐτοῦ Ἀριχερέων, οἱ ὁποῖοι ἐκλέϊσαν τὴν ἱερὰ ἀποστολικὴ καθέδρα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν καὶ οἱ ὁποῖοι « ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου ἁγίου, ἐδόξασαν περιβολὴν ἁγιάσματος».

Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὸν Ὁσιομάρτυρα Παῦλο τὸν Πατρέα καὶ στὸ μαρτύριό του, ὁ ὁποῖος εἶναι καύχημα καὶ κλέος τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως καὶ Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν, στὸν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κυρὸ Εὐστάθιο, ὁ ὁποῖος εἰσήγαγε τὸν λαμπρὸ ἑορτασμὸ καὶ στὸ χρέος μας νὰ διατηρήσωμε ἄσβεστη τὴν ἱερὰ παρακαταθήκη, ὥστε ὁ Θεὸς νὰ δοξάζεται, οἱ ἅγιοί μας νὰ τιμῶνται καὶ ἐμεῖς πνευματικῶς νὰ ὠφελούμεθα καὶ νὰ σωζώμεθα.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἔκαμε λὸγο καὶ γιὰ τὴν ὑποχρέωσή μας, νὰ μνημονεύωμε μετ’ εὐγνωμοσύνης τῶν ἀοιδίμων πατέρων οἱ ὁποῖοι ἐκοπίασαν γεωργοῦντες πνευματικῶς τὸ ἱερό του Κυρίου γεώργιον, ἀναλωθέντες ὡς λαμπάδες καὶ λύχνοι ἀειλαμπεῖς ὑπὲρ τῆς Ἀληθείας, καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τῆς προόδου τῆς πνευματικῆς καὶ ἀναδείξεως τοῦ θρησκευτικοῦ πλούτου καὶ γενικώτερα τῆς ἱστορίας  τῆς μεγαλουπόλεως τῶν Πατρὼν καὶ τῆς περιοχῆς ὁλοκλήρου, ὡς ἔπραξαν οἱ ἀοίδιμοι τῶν Πατρῶν Ἀρχιερεῖς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...