Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2014 - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ


Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὑπέρ τοῦ φιλοχρίστου κατά ξηράν, θάλλασαν καί ἀέρα Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος.

Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν οἱ Διοικητές ὅλων τῶν προαναφερθέντων Σωμάτων πού ἑδρεύουν στήν Πάτρα καί πλῆθος νέων πού ὑπηρετοῦν στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις, στά Σώματα Ἀσφαλείας καί στό Πυροσβεστικό Σῶμα, ὡς καί πολλοί ἀλλοι ευσεβεῖς χριστιανοί πού προσῆλθαν γιά νά προσκυνήσουν τόν Σταυρό καί τόν Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη εἰδικῶς στούς στρατευμένους νέους καί τούς ἐτόνισε τήν ἀξία νά ὑηρετῇ κανείς τήν Πατρίδα, ἔχοντας στήν καρδιά του τήν ἱερά παρακαταθήκη πού ἄφησαν οἱ προγενέστεροι οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν προσφέροντας ἀκόμα καί τό αἷμα τους γιά αὐτόν τόν τόπο.
Ἐτόνισε ἰδιαίτερα, ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι πρέπει οἱ ὑπηρετοῦντες στούς εὐαίσθητους αὐτούς τομεῖς τῆς Πατρίδος μας, νά εἶναι ὑπερήφανοι ὡς Ἕλληνες καί ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Αὐτές τίς δύο ἀγάπες γιά τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα, πρέπει νά τίς ἔχουν καλά κλεισμένες στήν ψυχή τους, διότι εἶναι οἱ πυλῶνες πού στηρίζουν διαχρονικά τό Γένος μας καί τήν Πατρίδα μας.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε τίς Ἔνοπλες δυνάμεις, τά Σώματα Ἀσφαλείας καί τό Πυροσβεστικό Σῶμα, γιά τίς ὑπηρεσίες πού προσφέρουν στήν τοπική μας κοινωνία καί γενικώτερα στήν Ἑλλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...