Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

ΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου
Γιά μιά ἀκόμη φορά, ὁ Πατραΐκος Λαός ἔδειξε τήν εὐαισθησία του καί τά φιλάνθρωπα αἰσθήματά του πρός τούς δοκιμαζομένους συνανθρώπους μας στίς περιοχές τῆς Σερβίας καί τῆς Βοσνίας, πού ὑπέστησαν δεινές συμφορές καί μεγάλες καταστροφές ἀπό τίς πρόσφατες μεγάλες πλημμύρες.

Ἐκτός ἀπό τήν προσευχή μας, ἡ ὁποία θερμή ἀναπέμπεται πρός τόν Κύριο, γιά ὅσους ἔφυγαν ἀπό τόν κόσμο αὐτό ἐξ αἰτίας τῶν καταστροφῶν, ἀλλά καί γιά τούς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα καί εἴδη ἱματισμοῦ, τά ὁποῖα ἁπλόχερα, στό κάλεσμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, προσέφερε ὁ εὐσεβής καί φιλάνθρωπος Πατραϊκός Λαός, διά μέσου τῶν Ἐνοριῶν.
Ἦτο συγκινητικό τό Γράμμα τοῦ Πατριάρχου Σερβίας κ.κ. Εἰρηναίου πρός τήν ἐλαχιστότητά μας, διά τοῦ ὁποίου ὁ Μακαριώτατος περιέγραφε τό μέγεθος τῆς δεινῆς συμφορᾶς καί ἔκανε ἔκκληση γιά παροχή βοηθείας.
Ἀμέσως ἀποστείλαμε Ἐγκύκλιο πρός ὅλες τίς Ἐνορίες, προκειμένου νά συγκεντρωθῇ ἀνθρωπιστική βοήθεια σύμφωνα μέ τό αἴτημα τοῦ Πατριάρχου καί νά ἀποσταλῇ ἐν συνεχείᾳ ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη στήν Σερβία.
Θεωρῶ χρέος μου νά εὐχαριστήσω τόν εὐσεβῆ, φιλόθεο καί ἐλεήμονα Λαό μας, καί νά ἐπαινέσω ὅλους γιά τήν ἄμεση καί συγκινητική ἀνταπόκριση. Ἐξ ἄλλου, δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού οἱ Πατρινοί κάνουν πράξη τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου γιά τήν προσφορά ἐλεημοσύνης. Γι’ αὐτό καί ἐπαναλαμβάνω μέ καίχηση ἐν Κυρίῳ, «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται»

(Ματθ. ε’. 7). 

Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νά εὐχαριστήσω καί τόν Σύλλογο τῆς Ἑλληνοσερβικῆς Φιλίας Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἀπό πολλῶν ἐτῶν δραστηριοποιεῖται στήν πόλη μας, μάλιστα ὑπό τήν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἑρμολάου Μασσαρᾶ, προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν.
Ἤδη ἀπό τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἀνεχώρησε γιά τήν Σερβία ἕνα φορτηγό μέ μεγάλη ποσότητα ἐμφιαλωμένου νεροῦ, καί ἐπίκειται ἡ ἀποστολή τῶν ὑπολοίπων εἰδῶν, τά ὁποῖα προσέφερε ἡ ἀπό καρδίας ἀγάπη τῶν συμπολιτῶν μας.
Εὐχαριστοῦντες καί αὖθις ἅπαντας καί εὐχόμενοι πᾶσαν χάριν καί εὐλογίαν παρά Κυρίου, δημοσιεύομε τήν ἐπιστολή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας πρός ἡμᾶς, ὡς καί τήν συνοδευτικήν τῆς πρώτης ἀποστολῆς ἰδικήν μας ἐπιστολήν, διά τῆς ὁποίας ἐκφράζομε τήν συμπαράστασή μας πρός τόν ἴδιον τόν Πατριάρχην καί τόν δοκιμαζόμενον Λαό του.


Προς τόν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Πατρῶν
κ.κ. Χρυσόστομον,
Εἰς Πάτρας

Ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
  
 Μέ πολλή θλίψη καί πόνο καρδίας, θέλαμε νά Σᾶς ἐνημερώσωμε για τις μεγάλες καταστροφές, πού ἔπληξαν τήν χώρα μας.
     Ὁ ἀνθρώπινος πόνος ξεχείλισε, ὕστερα ἀπό τούς θανάτους πολλῶν πολιτῶν, καί οἱ καταστροφές καί οἱ ζημιές πού ἄφησαν οἱ φονικές πλημμύρες εἶναι ἀνυπολόγιστες. Ὁλόκληρα χωριά ἐξαφανίστηκαν, περιουσίες χάθηκαν σέ λίγα λεπτά. 
    Πρίν ἀπό λίγα χρόνια, ἡ χώρα μας πληγώθηκε θανάσιμα ἀπό ἕναν ἐμφύλιο ἀλληλοσπαραγμό, μέ χιλιάδες θύματα. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν καί ὁ Σύλλογος Ἑλληνοσερβικῆς Φιλίας μέ τόν π. Ἑρμόλαο καί τούς ἄλλους πατέρες, στάθηκαν δίπλα μας. Ὅπως ὁ Ἀπ. Ἰωάννης παρέμεινε κάτω ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄλλοι Τόν εἶχαν ἐγκαταλείψει, ἔτσι καί ἡ Ἑλλάδα στήριξε τήν Σερβία στίς δύσκολες στιγμές, ἔμεινε στό πλευρό της ἐνῷ ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες την εἶχαν ἐγκαταλείψει.
    Ἔτσι καί τώρα, στήν δύσκολη αὐτή στιγμή καί στήν συμφορά πού ἔπληξε τήν χώρα μας, καταφεύγομε καί πάλι στά φιλάνθρωπα αισθήματά Σας.
    Παρακαλοῦμε, λοιπόν, πρωτίστως γιά τήν προσευχή Σας καί τῶν πνευματικῶν παιδιῶν Σας, καθώς ἐπίσης γιά τήν συγκέντρωση καί ἀποστολή βοηθείας σέ τρόφιμα, εἴδη ὑγιεινῆς, εἴδη καθαρισμοῦ σπιτιοῦ, νερό, καί σπάργανα γιά τά μωρά καί τούς ἡλικιωμένους.
    
† Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ


Τῇ  Αὐτοῦ Μακαριότητι

Τῷ
 Ἀρχιεπισκόπῳ Πεκίου, Μητροπολίτῃ Βελιγραδίου

καί
 Καρλοβικίου καί Πατριάρχῃ τῶν Σέρβων  

κ.κ
. Εἰρηναίῳ

Εἰς  Βελιγράδιον
Μακαριώτατε, 

Ἐλάβαμε τήν ἐπιστολή Σας,
 μέ τήν ὁποία μᾶς πληροφορεῖτε γιά τίς καταστροφές πού συνέβησαν ἀπό τίς πλημμύρες σέ περιοχές τῆς Σερβίας καί τῆς Βοσνίας.
Εἴμαστε κοντά σας μέ ὅλη μας τήν ἀγάπη καί θά βοηθήσωμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά. Ἤδη μέ ἀνακοινώσεις μας, στούς Ἱερούς Ναούς τῆς καθ’ ἡμᾶς ἹερᾶςΜητροπόλεως συγκεντρώνονται τρόφιμα καί εἴδη ρουχισμοῦ, τά ὁποῖα θά ἀποσταλοῦν πρός Ὑμᾶς, ὥστε νά τά διαθέσετε στούς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας.
Κατ’ ἀρχάς, σέ συνεργασία μέ τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἑρμόλαο Μασσαρᾶ, Πρόεδρο τοῦ ἐνταῦθα Συνδέσμου Ἑλληνοσερβικῆς Φιλίας, ἤδη ἀπεστάλη μεγάλη ποσότης ἐμφιαλωμένου ὕδατος.
Θά ἀκολουθήσῃ ἡ ἀποστολή τῶν ὑπολοίπων εἰδῶν. 
Παρακαλῶ δεχθῆτε τήν ἀγάπη μας καί τήν ὁλόψυχη συμπαράσταση τοῦ Ἱεροῦ μας Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ μας.
Σᾶς συνοδεύει ἡ θερμή προσευχή μας καί ἡ ἀγάπη μας. Θά εἴμεθα πάντοτε δίπλα σας, ὅπως μέχρι σήμερα.


† Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...