Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Επιστολή μοναχού Επιφάνιου Μυλοποταμινού προς Όμιλο Ροταριανών: «Δεν αποδέχομαι την εν λόγω διάκριση»

Επιστολή μοναχού Επιφάνιου Μυλοποταμινού προς Όμιλο Ροταριανών: «Δεν αποδέχομαι την εν λόγω διάκριση»

Επιστολή προς τον Όμιλο Ροταριανών Θεσσαλονίκης έστειλε μετά την πρόσφατη αναστάτωση που δημιουργήθηκε ο αγιορείτης μοναχός Επιφάνιος Μυλοποταμινός και σε αυτήν ξεκαθαρίζει πως δεν αποδέχεται την τιμητική διάκριση που του προσεφέρθη. 
Ολόκληρη η επιστολή: 
 Εν Αγίω Όρει 16.4.2014 (29.4.2014)
Προς τον Όμιλον
Ροταριανών Θεσσαλονίκης
Ανατόλια
Κύριοι
Διά της παρούσης μου επιστολής εν βαθυτάτη λύπη και αγανακτήσει επιθυμώ να διευκρινίσω προς υμάς ότι ως ορθόδοξος χριστιανός και δη αγιορείτης μοναχός, ουδεμιάν σχέσιν, προσέγγισιν, ταύτησιν ιδεών πεποιθήσεων και επιδιώξεων έχω μετά του υμετέρου ομίλου.
Προσήλθον εις υμετέραν εκδήλωσιν εξ αγνωσίας και κατόπιν λανθασμένης συνηγορίας και ατυχούς προτροπής υμετέρων μελών, των οποίων ουδέποτε εγνώριζα την ιδιότητα καίτοι επί έτη ειργάζοντο ή επισκέπτοντο το Άγιον Όρος και απέκρυπτον (την ιδιότητά των αυτήν) επιμελώς.
Εκεί δε διεπίστωσα ότι προτάσει των ως άνω απεφασίσατε να μοί επιδόσητε «Τιμητικήν Διάκρισιν» ονομάζοντές με «’Επίτιμον μέλος» του ομίλου σας .
Ευρεθείς προ απροόπτου και εκ λόγων μόνον ευγενείας και μοναχικής σεμνότητος δεν διεμαρτυρήθην αλλά απεχώρησα μόλις τούτο ήτο μοι εφικτόν.
Επιθυμώ να σας δηλώσω ότι δεν αποδέχομαι την εν λόγω διάκρισιν διότι θεωρώ ότι είναι ασύμβατος με την ιδιότητά μου ως ορθοδόξου Χριστιανού και αγιορείτου μοναχού και αντίθετος προς τα μοναχικά μου πιστεύω.
Τέλος παρακαλώ όπως μη με ενοχλήσητε από τούδε και εις το εξής αφίοντές με εις την μοναχικήν μου πορείαν ήτις ελπίδαν μόνην έχει το του Κυρίου και Θεού μου Ιησού Χριστού Θείον έλεος.

Επί δε τούτος διατελώ.
Μον Επιφάνιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...