Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Μεσογαίας Νικόλαος: ''Ο χρόνος μας να είναι συντετμημένος φέτος, «συνεσταλμένος»''

ορτ τς Περιτομς το Κυρίου ποτελε τν μεσαο κρίκο μις λυσσίδας τριν ορτν πο μφανίζουν τν Κύριο ταπεινωμένο στν νθρωπο κα γι τν νθρωπο, σ τέτοιο βαθμ πο θ λέγαμε πς προκαλε τ σκέψη κα σκανδαλίζει τν πίστη μας.

πρώτη εναι κατ σάρκα Γέννησις το Κυρίου μν ησο Χριστο, πο μόλις πρ βδομάδος ορτάσαμε, που Κύριος νδυόμενος τν νθρώπινη φύση «κενοται», ταπεινοται κα «λαμβάνει δούλου μορφήν» (Φιλιπ. β΄ 7).

τρίτη εναι ατ πο σ λίγες μέρες θ ορτάσουμε, Βάπτισις το Κύριου. δ μφανίζεται ν δέχεται κόμη μεγαλύτερη ταπείνωση, φο Κύριος χοντας δη φορέσει τν νθρώπινη φύση, κουμπ χι βέβαια κατ τν οσία λλ κατ τν τύπο, κα σ᾿ ατν τ φοβερ ρρώστεια της, τν πτώση.

δεύτερη εναι ορτ τς Περιτομς, που Κύριος δέχεται μι π πλέον ταπείνωση τς σαρκός τουεναι ταπείνωση νώπιον το παλαιο νόμου.


Ο πόλοιπες δεσποτικς ορτές, Μεταμόρφωσις, Εσοδος ες τ εροσόλυμα, νάστασις κα νάληψις, μ ξαίρεση ατς το πάθους πο μως κολουθονται μέσως π τν νάσταση, εναι ορτς πο δείχνουν τ δόξα τς θεότητός Του.

ορτ ατ εναι κάπως δύσκολη στν κατανόησή της κα κλειστ στ μήνυμά της. περιτομ ποτελοσε παλαι νομικ διάταξη τν βραίων.

Ατν τν νόμο τς περιτομς τς σαρκός, ν κρ ταπεινώσει, «κπληρο» Κύριος σήμερα. περιτομή, μως, τς σαρκς συνδυάζεται μ δύο λλες περιτομές• μία πνευματικ κα μία συμβολική, πο παινίσσονται μία τρίτη, τν μυστικ γι τν ποία μς μιλε πόστολος Παλος στς πρς Ρωμαίους, πρς Γαλάτας κα πρς Κολασσαες πιστολές του.

πνευματικ περιτομ εναι τομή, κατάργηση το νόμου κα γκαινιασμς τς χάριτος. «Χριστο περιτμηθέντος τμήθη νόμος, κα νόμου τμηθέντος εσήχθη χάρις», μς λέγουν ο στίχοι το συναξαρίου.«Παρλθεν σκι το νόμου τς χάριτος λθούσης» (Δοξαστ. σπερ. β' χου), τονίζει μνογράφος τς κκλησίας μας.

ποτέμνεται νόμος, πογυμνώνεται π κάθε τι πουσιδες κα νελεύθερο κα προσφέρεται στος πιστος λευθερία τς χάριτος.

πάρχει μως κα μία τρίτη περιτομ κτς π ατ τς σαρκς κα το νόμου. Εναι περιτομ πο ναφέρεται στ τροπάρια το κανόνος ς σχολιασμς το τι τ γεγονς λαβε χώραν τν γδόη μέρα π τς γεννήσεως.

γδόη μέρα π τς γεννήσεως το Κυρίου κα τς ναγεννήσεως το νθρώπου, πως ατ ναφέρεται στν Καιν τώρα Διαθήκη, εναι σύμβολο τς αωνιότητος.

Γι᾿ ατ κα τ νομα δίδεται τν γδόη μέρα. Τ νομα εναι γι τν καθένα μας τ πιστοποιητικ τς αωνιότητος: «Χαίρετε τι τ νόματα μν γράφη ν τος ορανος» (Λουκ. ι' 20).

Σήμερα, λοιπόν, πο λλάζει χρόνος ς τος κα χρονολογία, καλ θ εναι ν γνωρίζουμε τι λλάζει χρόνος κα ς οσίαμπολιάζεται μ τ πνεμα κα τ χάρι τς αωνιότητος.

Περιτομ το Κυρίου σημαδεύει κα τν περιτομ το χρόνου, τ μεταμόρφωσή του σ αωνιότητα.

Ατς ο τρες περιτομές, γαπητοί μου δελφοί, τς σαρκός - οσιαστική-, το νόμου - πνευματικ- κα το χρόνου - συμβολική-, προεικονίζουν τν τελεία, τ μυστικ περιτομεναι «χειροποίητος περιτομ» το σημερινο ποστολικο ναγνώσματος (Κολ. β' 11), περιτομ τς καρδίας «ν πνεύματι ο γράμματι» (Ρωμ. β' 29) κα (Πράξ. ζ' 51).

Ο πρτες περιτομς στν οσία σημαίνουν μερικ τομή• ,τι μολύνει τ σάρκα, ,τι στενεύει τ νόμο, ,τι παχαίνει τ χρόνο σήμερα κόβεται κα τσι μεταμορφώνεται σάρκα σ πνεμα, νόμος σ χάρι, χρόνος σ αωνιότητα.

μυστικ μως περιτομ εναι μι πόλυτη κτομ τν παθν κα το φρονήματος τς μαρτίας. Εναι ατ πο τν νθρωπο τν κάνει χι κυνηγό, λλ μέτοχο τς ζως το πνεύματος, τς χάριτος, τς αωνιότητος, π τώρα πο φορομε κόμη τ σάρκα, πο ζομε ν χρόν, πο καλούμεθα ν τηρομε τς ντολές.

Εναι ατ πο μς μεταμορφώνει σ θεϊκος νθρώπους• πο κτέμνει τ πάθη μας, περιτέμνει τ φύση μας κα συντέμνει τ χρόνο μας. Μς κάνει ν μν ζομε ντονα τ φύση, τ σάρκα, τν νόμο, τν χρόνο.

Παράξενο ατ τ τελευταο. Κα μως τ πιλέγω γι εχή. χρόνος μας ν εναι συντετμημένος φέτος,«συνεσταλμένος» (Α' Κορ. ζ' 29).

χι βέβαια, συντετμημένος στ μκος. Κάθε λλο. λλ συντετμημένος στ φυσικ οσία του. σο λιγοστεύει σ φυσικ οσία κα κοσμικ σημασία, τόσο χάνει τν παχύτητά του, λεπτύνεται, μετασχηματίζεται σ αωνιότητα.

Σς εχομαι «χρόνια πολλά», σς εχομαι κα «χρόνια αώνια»• τ πολλ ατς τς ζως λλ κα τ αώνια πο ρχίζουν π σήμερα κα δν τελειώνουν ποτέ.

Καλ χρονι κα ελογημένη!

ανουάριος 2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...