Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
                              
Ἐν Πάτραις τῇ 20ῇ Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

  Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας, εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσοι ἔρχονται ἀρωγοί στό ἔργο μας, ὥστε νά καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας.
 Ἡ ἀγάπη, μᾶς ἑνώνει ὅλους σ’ αὐτό τό ἔργο τῆς προσφορᾶς πρός τόν συνάνθρωπο.
  Νά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ὅλοι ἐκεῖνοι, πού κάθε ἡμέρα μέ τήν ὅποια συνεισφορά τους δέν ἀφήνουν κανένα νηστικό καί γυμνό.
Ἐκεῖνοι πού προσέφεραν καί προσφέρουν στό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεως, στά Φιλόπτωχα τῶν Ἱερῶν Ναῶν, καθώς καί στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης.
  Τά ὀνόματα ὅλων γέγραπται ἐν οὐρανῷ. Κύριος ὁ Θεός νά δίδῃ κατά τήν ἀγαπῶσαν καρδίαν των.
  Μᾶς συγκινοῦν ἰδιαιτέρως οἱ μαθηταί, πού ἔχουν πολύ μεγάλες εὐαισθησίες γιά τούς συνανθρώπους μας.
  Ἐπίσης, ἐκεῖνοι πού ἐθελοντικά συνεργάζονται στά Συσσίτια τῆς Μητροπόλεως καί στό λοιπό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας.
  Οἱ ἀδελφοί μας ἰδιοκτῆτες τῶν Super Market Πατρῶν, πού ὅλο τόν χρόνο βοηθοῦν μέ πολλή ἀγάπη τό ἔργο τῆς Μητροπόλεως. 
  Ἀκόμη, ἡ Alpha Bank, ἡ Madouvalos Bros S.A., ἡ Μπακαλάρος Α.Ε., τά Καθαριστήρια «Στεγνό», οἱ Ὑπάλληλοι τῆς ΔΕΗ ἐν ἐνεργείᾳ καί συνταξιοῦχοι, ὁ Ἀθλητικός Σύλλογος «Ἀπόλλων» Πατρῶν, ἡ Πανελλαδική Ἕνωσις Γυναικῶν «Παναθηναϊκή» (Παράρτημα Πατρῶν), κ.ἄ. πού προσέφεραν ἀπό τήν ἀγαπῶσα καρδία τους, γιά τούς ἔχοντες ἀνάγκη ἀδελφούς μας.
Εὐχόμεθα σέ ὅλους πανευφρόσυνες Ἑορτές.Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...