Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας, ο Προφήτης ΙωνάςΔημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013  

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΝΑΣ

Τό Σάββατο πού μς ρχεται, δελφοί μου χριστιανοί, 22 το μηνός Σεπτεμβρίου, γία μας κκλησία ορτάζει τόν προφήτη ων. Γι ατόν θέλω νά σς μιλήσω σήμερα μέ λίγα λόγια. Μέ τήν εκαιρία δέ λέγω τι μέ τά πόμενα κυριακάτικα κηρύγματά μας θέλω νά σς γνωρίσω τόν μορφο κόσμο τς Παλαις Διαθήκης. Τά πατερικά κηρύγματα, πού σς κανα μέχρι τώρα, καί τά ποα φαντάζομαι τι σς κούραζαν, θά συνεχίζονται καί ατά, λλά θά ποστέλλονται μόνο στούς πατέρες σας ερες. ν σς νδιαφέρουν νά τά ζηττε πό ατούς.

1. Γιά τόν προφήτη ων, λοιπόν, λόγος μας σήμερα, γαπητοί μου. Ο περισσότεροι πό σς πρέπει νά γνωρίζετε τήν στορία γιά τόν προφήτη ατόν. Θεός το δωσε τήν ντολή νά πάει νά κηρύξει στήν εδωλολατρική πόλη Νινευή, τήν πρωτεύουσα το σσυριακο κράτους. Νά κηρύξει τι ρχεται μεγάλη καταστροφή σ ατήν λόγ τς διαφθορς της. ωνς μως δέν θελε νά πάει, γι ατό καί φυγε μακρυά. πό τήν όππη ναύλωσε πλοο καί πλευσε στήν σπανική πόλη Θαρσείς. λλά πανταχο παρών καί παντοδύναμος Θεός φερε ταραχή στήν θάλασσα καί τό πλοο ρχισε νά καταποντίζεται. καθένας στό πλοο κανε προσευχή στόν δικό του Θεό καί πειδή θαλασσοταραχή δέν παυε, ρριξαν κλρο γιά νά βρον τόν ατιο τς τρικυμίας. κλρος πεσε στόν ων, τόν ποο καί ρριψαν στήν θάλασσα γιά νά γαληνεύσει. λλά, κατά θεία ντολή, να κτος καταβρόχθισε τόν ων, ποος μεινε στήν κοιλιά το κήτους τρες μέρες καί τρες νύχτες προσευχόμενος. Τήν τρίτη μέρα τό κτος βγαλε τόν ων στήν Παλαιστίνη σο καί βλαβ.

2. Γιά δεύτερη φορά τώρα Θεός δίνει τήν ντολή στόν ων νά πάει στήν Νινευή νά κηρύξει. ωνς πγε, χωρίς νά τό θέλει μως. Κήρυξε σ ατήν τρες μέρες. Τό κήρυγμά του ταν πολύ σύντομο. Τό λεγε συνέχεια καί πολλές φορές: «κόμη τρες μέρες καί Νινευή θά καταστραφε» (3,4), λεγε. προφήτης στησε πειτα τήν καλύβα του ξω πό τήν πόλη καί περίμενε τήν καταστροφή της μετά πό τρες μέρες. Πρός μεγάλη του μως λύπη εδε τι δέν πραγματοποιήθηκε προφητεία του, γιατί δέν καταστράφηκε πόλη, λλά σώθηκε. Πς γινε ατό; Ατό γινε, γιατί βασιλις, ο ρχοντες καί λος λαός τς Νινευ μετανόησαν πό τό κήρυγμα το ων καί σώθηκε πόλη τους. Μετανόησαν μέ πραγματική, μέ δυνατή μετάνοια. Φόρεσαν λοι τους πένθημα καί νήστεψαν λοι νηστεία αστηρή. Οτε νερό δέν πιναν. Καί τά ζα τους κόμη νήστεψαν. λοι δέ καναν δυνατή προσευχή παρακαλοντες τόν Θεό νά τούς συγχωρέσει τά μαρτήματά τους καί νά τούς λεήσει. Καί Θεός τούς συγχώρησε καί σώθηκε πόλη τους (βλ. 3,7-10).
3. Σάν πρτο δίδαγμα πού βγαίνει πό τήν παραπάνω διήγηση, δελφοί μου, εναι τι μετάνοια χει μεγάλη δύναμη καί μς σώζει πό τήν καταστροφή. λλά λλο εναι τό κύριο μήνυμα το βιβλίου το προφήτου ων, πού παρακαλ νά δώσετε προσοχή νά τό ννοήσετε. Δέν σς κάνει ντύπωση, χριστιανοί μου, τό τι ωνς δέν θελε νά πάει στήν Νινευ νά κηρύξει, ν καί το τό επε Θεός; Γιατί ατό; κοστε: Τό βιβλίο το ων γράφηκε σέ μετέπειτα χρόνια, μετά τήν Βαβυλώνια αχμαλωσία, περί τόν 5ο 4ο αώνα π.Χ. Τότε, λοιπόν, σ κενα τά χρόνια, ο ουδαοι εχαν ναπτύξει τήν λανθασμένη δέα τι Θεός τους Γιαχβέ εναι μόνο δικός τους Θεός καί χι τν λλων θνν· τι χώρα τους Παλαιστίνη εναι ατή μόνο χώρα το Θεο καί ο χρες ξω πό ατήν εναι μολυσμένες καί κάθαρτες· τι Θεός, τέλος πάντων, νδιαφέρεται μόνο γιά τούς ουδαίους καί χι γιά τά λλα θνη. Σ ατήν δέ τήν ουδαϊκή στενοκαρδία καί τό κλείσιμο το Θεο μόνο στά ρια τς Παλαιστίνης ταν γκλωβισμένος καί προφήτης ωνς. Γι ατό καί διήγησή μας τόν παρουσιάζει νά μή θέλει νά πάει σέ ξένο θνος νά κηρύξει, νά μή θέλει τήν σωτηρία λλου θνους. Ο προφτες μως πό παλαιά, δη πό τόν 8ο αώνα, εχαν κηρύξει τήν παγκοσμιότητα το Θεο. Τόν εχαν κηρύξει ς Θεό λου το κόσμου, Θεό λων τν θνν. Καί νας, πού μελετοσε τήν διδασκαλία τν παλαιν ατν προφητν, γραψε τήν στορία το προφήτου ων, γιά νά πολεμήσει ατήν τήν λανθασμένη διδασκαλία τν συγχρόνων του ουδαίων καί νά πε καί νά τονίσει τι Θεός δέν εναι τν ουδαίων μόνο, λλά Θεός λου το κόσμου καί νδιαφέρεται γιά τήν σωτηρία λων. Δέν γνωρίζουμε τόν συγγραφέα ατόν, λλά μς συγκινε γιά τήν πλατειά του καρδιά, πού θέλει νά δώσει τόν Θεό του σ λη τήν οκουμένη καί πού νοιάζεται γιά τήν σωτηρία λων τν νθρώπων.
4. πό ατό τό παραπάνω μήνυμα το βιβλίου, δελφοί μου χριστιανοί, διδασκόμαστε τι πρέπει νά χουμε πόθο εραποστολς. Νά σκεπτόμαστε, δηλαδή, καί τά λλα θνη καί λους τούς νθρώπους τς γς καί νά νδιαφερόμαστε γιά τήν σωτηρία τους. Νά ποθομε νά γνωρίσουν καί ατοί τήν λήθεια καί νά σωθον. Καί λήθεια εναι μόνο ρθόδοξη πίστη μας. Τά λλα θνη δέν χουν τήν λήθεια, γιατί δέν εναι ρθόδοξα. Τά θρησκεύματα τν λλων θνν εναι παπισμός προτεσταντισμός μουσουλμανισμός νακάτωμα λων ατν καί λλων κόμη θρησκευμάτων καί αρέσεων, πού λέγεται οκουμενισμός. Ατά τά θρησκεύματα δίνουν να λάθος θεό, πού δέν σώζει. Θεός μας μως, πού εναι Θεός γάπης, θέλει τήν σωτηρία λων. Θέλει λη οκουμένη νά γνωρίσει τήν ρθόδοξη πίστη, τήν ποία θαυμάστωσε μέ φοβερά σημεα καί μέ θαυμαστούς γίους. Γι ατό καί Θεός θέλει νά στείλει ωνδες στόν κόσμο, πού νά καταδικάσουν τίς αρέσεις τους καί νά κηρύξουν στούς νθρώπους τήν μόνη ληθινή ρθόδοξη πίστη. Ο θεολόγοι μας μως, πού πηγαίνουν καί συναντινται μέ τά λλα θνη καί κάνουν διαλόγους μέ ατά, πολλοί πό ατούς δέν χουν τό σωστό καί δυναμικό περί μετανοίας κήρυγμα το προφήτου ων. Δέν προβάλλουν δηλαδή δυναμικά τήν ρθόδοξη πίστη μας καί δέν κτυπον δυναμικά πάλι τήν πλάνη τν αρέσεων τν ξένων ατν θνν. Γι ατό καί δέν χουμε ατό πού θέλουμε· δέν χουμε τήν μετάνοια, τν παπικν καί τν οκουμενιστν, πως ο Νινευΐτες μετανόησαν στό κήρυγμα το ων. τσι ο αρετικοί ατοί – ο παπικοί κυρίως – βλέποντες τήν τονία τν δικν μας θεολόγων νειρεύονται νά μς ποτάξουν καί νά νωθομε μαζί τους. Aτό βέβαια δέν θά γίνει ποτέ. «Τούρκα σκλάβα δέν θά γίνω», λέει να τραγούδι μας. πως δέν δεχθήκαμε νά τουρκέψουμε, στι δέν θά δεχθομε καί νά φραγκέψουμε! Θά πεθάνουμε γυμνοί καί νηστικοί στό στρμα, λλά ρθόδοξοι χριστιανοί. Εμαστε παιδιά καί γγόνια το γίου Κοσμ το Ατωλο, ποος λεγε στά κηρύγματά του: «Τόν πάπα νά καταρστε, ατός θά εναι ατία», λων τν κακν ννοεται.
5. Συγγνώμη πού σς ργησα, χριστιανοί μου, λλά χω νά σς π τελευταα δυό λόγια το Κυρίου μας σχετικά μέ τόν προφήτη ων. Τό πρτο τι προφήτης ατός εναι τύπος τς ταφς καί τς ναστάσεως το Χριστο μας. Γιατί, πως ωνς ταν στήν κοιλιά το κήτους τρες μέρες, τσι καί ησος Χριστός μεινε στόν τάφο τρες μέρες. Καί πως ωνς τήν τρίτη μέρα βγκε πό τό κτος βλαβής, τσι καί ησος Χριστός ναστήθηκε πό τόν τάφο τήν τρίτη μέρα. λλά δεύτερος λόγος το Χριστο μας σχετικά μέ τόν προφήτη ων εναι φοβερός καί γιά μς σήμερα. Λέχθηκε γιά τούς πίστους ουδαίους τς ποχς του, λλά χει γενικώτερη σχύ: «Ο νθρωποι τς Νινευ – επε Κύριος – θά ναστηθον κατά τήν Κρίση καί θά μς καταδικάσουν». Γιατί ατοί μετανόησαν ταν κουσαν τό κήρυγμα το ων, ν μες, ν καί ζομε μετά τόν ρχομό το Χριστο καί μετά πό τόσα κηρύγματα πού κούσαμε καί μετά πό τόσα θαύματα πού εδαμε παραμένουμε μετανόητοι (βλ. Ματθ. 12,38-41). ς μετανοήσουμε, δελφοί.

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...