Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Σπάρτης κ. Ευστάθιου09/07/2013
Πρός
Τούς εσεβες χριστιανούς
Τς ερς Μητροπόλεώς μας

Θέμα: «Περί τς ρθόδοξης τελέσεως το Μυστηρίου το βαπτίσματος»

 Χριστιανοί μου γαπητοί,

Παρακολουθ τόν τελευταο καιρό μέ πολλή γωνία διάφορα γεγονότα περίεργα, πρωτάκουστα, νεοφαν καί τελείως ντίθετα μέ τίς λληνορθόδοξες παραδόσεις μας.
Μερικά πό ατά πού γίνονται στήν λλάδα μας ρχονται π’ξω  καί παναλαμβάνονται στήν θάνατη Χώρα μας και μοιάζουν κακόγουστα.
λλα εναι «παραγωγς» γχώριας καί ποδεικνύουν  τι ο νεοέλληνες ρχισαν νά κλωτσον τίς παραδόσεις τους, νά προσβάλλουν τή χριστιανική διότητά τους καί νά διασύρουν τόν τόπο μας καί τήν στορία του.
γραφε κάποιος κοινωνιολόγος, γνήσιος λληνας καί συνειδητός χριστιανός, τι ποτέ δέ φανταζόταν τι στήν λλάδα  θά γίνονταν ατά πού οτε στίς χρες χωρίς στορία καί πολιτισμό γίνονται.
Συγκεκριμένα περιστατικά μέ ναγκάζουν ν’ πευθυνθ στούς χριστιανούς μας καί, φο πογραμμμίσω τήν πρέπεια  ατν τν περιπτώσεων καί νά παρακαλέσω λους σας, μεγάλους καί μικρούς, νδρες καί γυνακες, νά σεβαστομε τήν παράδοσή μας, νά δείξουμε ελάβεια σέ σα κκλησία μας, γιά αἰῶνες μς διέσωσε καί τίποτε πό ατά πού κράτησαν ο πρόγονοί μας νά μήν περιφρονήσουμε.
«Στήκετε καί κρατετε τάς παραδόσεις» μς προτρέπει πόστολος Παλος  καί ο νθρωποι το πνεύματος μς συμβουλεύουν τι «λαός πού λησμονε τήν παράδοσή του καί τήν στορία του εναι καταδικασμένος νά ξαφανισθε».
α. Ζητον κάποιοι γονες «κουλτουριάρηδες» νά βαπτίσουν τά παιδιά τους, χι στόν ερό Ναό τς νορίας τους, λλά στή θάλασσα. Εναι, μο λέγουν μο γράφουν, πολύ μορφα κε καί χει τό Μυστήριο μιά πλότητα. Δέν μπορ νά ννοήσω ποιά εναι πλότητα καί πο βλέπουν τήν μορφιά. πάρχει τίποτε πιό ραο πό τόν ερό χρο το Ναο; Ο χριστιανοί μας χουν δεθε μέ τόν Ναό. κε βαπτίζονται, κε στεφανώνονται καί πό κε παίρνουν τή Μακαρία δό.
ερότητα το χώρου, διάκοσμος το Ναο μέ τίς διδακτικές γιογραφίες μέ τίς ερές εκόνες δημιουργον τήν κατάλληλη τμόσφαιρα γιά πικοινωνία μέ τόν Θεό. Τό κάθε Μυστήριο, πού εναι γιαστική πράξη, συνδέεται καί κφράζεται μέ τήν προσευχή χι μόνο τν μέσως νδιαφερομένων, λλά καί τν συγγενν καί τν προσκεκλημένων.

Ερισκόμαστε μέσα στόν Ναό καί πολλές φορές τό μυαλό μας τρέχει στά βιοτικά καί τά κοσμικά, στε νά χρειάζεται λειτουργός νά μς νακαλέσει μέ τήν μνολογική συμβουλή «πσαν τήν βιοτικήν ποθώμεθα μέριμναν». Μπορετε νά σκεφθετε νά τελεται τό Μυστήριο ξω, στήν παιθρο στήν παραλία;
πιφοίτηση το γίου Πνεύματος δέν γινε στά κτήματα στήν γορά, λλά σέ συγκεκριμένο προσευχητικό τόπο, που γινε τό πρτο Μυστήριο τς θείας Εχαριστίας πό τόν διο τόν Κύριό μας.
τσι μς δίδαξε κκλησία δυό χιλιάδες χρόνια πό τότε. Γιατί θέλουμε σήμερα ν’λλάξουμε μία καταξιωμένη παράδοση;
Στό διάστημα ατν τν αώνων χουμε βαπτίσεις σέ ποταμούς καί θάλασσες, λλά ατά τά γεγονότα τά παγόρευσε μιά νάγκη. κκλησία, κατ’ οκονομίαν, τά δέχθη, λλά ποτελον μιά ξαίρεση πού πιβεβαιώνει τόν κανόνα.
Ποιά νάγκη παγορεύει σήμερα νά γίνει τό βάπτισμα στή θάλασσα; Τουλάχιστον κενοι πού τό ζητον οδέποτε διατύπωσαν ναν λόγο σοβαρό, πνευματικό, πρακτικό, γιά νά τό ξιολογήσουμε.
λόγος πού παγορεύει τήν παράκληση μερικν, πού γίνεται νοχλητική παίτηση, εναι νας καί μόνος. Νά κάνουν ατοί κάτι πού δέν κάνουν ο λλοι. Νά δείξουν τι ατοί δέ μοιάζουν μέ τούς πολλούς. τι δέ δέχονται τίς δεσμεύσεις το παρελθόντος. τι ατοί χουν να σύγχρονο, προοδευτικό πνεμα, πού κανοποιε τούς δίους καί γι’ατό θέλουν νά τό πιβάλουν καί στούς λλους.
Βέβαια προστίθενται κοντά σ’ατές τίς ατίες καί πρόφαση, τι τό κοσμικό Κέντρο πού θά γίνει δεξίωση εναι στήν παραλία καί προπάντων ο φωτογράφοι δέ θά δυσκολεύονται ν’παθανατίσουν τίς διάφορες σκηνές το Μυστηρίου.
λλά, παιδιά μου, κε φθάσαμε, νά προσπαθομε ν’ λλάξουμε τήν ρθόδοξη παράδοσή μας μέ λόγους καί ατίες πού κανοποιον τόν γωισμό μας καί γελοιοποιον τήν ερότητα το Μυστηρίου καί τό ποϊεροποιον σέ τελευταία νάλυση;
β. Τά τελευταα χρόνια κερδίζει δαφος καί μία λλη ξιοκατάκριτη παίτηση μερικν λαχίστων, μέχρι ατή τή στιγμή, λλά ο στατιστικές δείχνουν τι θά χουμε αξηση σύν τ χρόνω.
Θέλουν τήν μέρα πού θά κάνουν τόν γάμο τους, τήν δια μέρα νά βαπτίσουν καί τό παιδί πού πέκτησαν, γιατί ν τ μεταξύ εχαν συνάψει γάμο πολιτικό.
Παλαιότερα θεωρετο μεγάλη ντροπή πρίν πό τόν θρησκευτικό γάμο νά ποκτήσουν παιδί. λεγαν μάλιστα ερωνικά καί μπαικτικά «ντε καί στό γάμο σου βαπτίσια».
Και χθρός τς ψυχς μας, ποος ποτέ δέ θέλει τό καλό, παγορεύει χίλιες δικαιολογίες, στε νά παρακινήσει τούς νθρώπους νά διαπράξουν τό μεγάλο λάθος, νά κάνουν γάμο πολιτικό, γιά νά πακολουθήσουν ναρίθμητες λλες παραβάσεις το θικο καί εαγγελικο νόμου.
λλοτε, ταν  μάρτανε νθρωπος, εχε τύψεις στή συνείδησή του, πονοσε ψυχικά, λόκληρος ψυχοσωματικός του κόσμος δέν εχε ρεμία «οκ στιν ερήνη ν τος στέοις μου πό προσώπου τν μαρτιν μου» γραφε μπνευσμένος προφήτης Δαβίδ.
Σήμερα μαρτάνει νθρωπος καί δέ νοιάζεται γιά τή θεραπεία τς ψυχς του. Δέν καταβάλλει καμία μέριμνα γιά τήν κάθαρσή του. Καί χι μόνο ατό. μαρτάνει ν γνώσει του καί δημοσίως, χωρίς νά ντρέπεται, χωρίς ν’ναστατώνεται, χωρίς νά χάνει τόν πνο του, τσι τουλάχιστον διαδίδει στό περιβάλλον του.
Κάνει, μως, καί κάτι κόμη χειρότερο, παιτε νά το πον ο λλοι καί μπράβο, νά τόν παινέσουν καί νά τόν χειροκροτήσουν. Ατός πού κανε πολιτικό γάμο, άν εναι ρθόδοξος χριστιανός, κανε να μεγάλο λάθος καί φείλει νά τό διορθώσει.  φείλει  νά πισκεφθε τόν πνευματικό του καί ν’ κούσει τή διακριτική συμβουλή του, νά κάνει ατό πού διδάσκει κκλησία γιά τό δικό του καλό. Νά τελέσει τόν θρησκευτικό γάμο χωρίς ναβολή καί καθυστέρηση. Καί ν πέκτησε παιδί πό τόν πολιτικό γάμο, φείλει νά τό βαπτίσει γκαιρα, ναλαμβάνοντας τίς εθύνες του.
δικαιολογία, τι εναι πολυέξοδα τά Μυστήρια καί γι’ατό θά γίνουν γάμος καί τό βάπτισμα μαζί εναι «προφάσεις ν μαρτίαις».
κκλησία ποτέ δέ συμφώνησε μέ πολυέξοδες κοσμικές μφανίσεις καί κδηλώσεις. Ποτέ δέν πρέπει νά κολακεύει τίς φιλοδοξίες τν νθρώπων. Πάντα πρέπει νά προβάλλει τήν ρθόδοξη πνευματικότητα καί νά συμβάλλει στό πλησίασμα το νθρώπου μέ τήν πηγή τς  χάριτος, πού εναι Χριστός.
που δέν πρόσεξε ατό τό θέμα θελά της γινε συνένοχος μέ τούς παραβάτες το νόμου το Θεο καί ζημίωσε τούς χριστιανούς της. Γι’ατό λλωστε γράφεται καί ατή πιστολή, γιά νά προλάβουμε ,τι εναι δυνατό νά περισώσουμε.
Χριστιανοί μου γαπητοί,
Κάνω μιά θερμή κκληση σέ λους σας.
Νά σεβαστετε τή δισχιλιόχρονη παράδοση τς κκλησίας μας. Νά σεβαστετε τούς γονες καί συγγενες σας, πού υοθετον καταστάσεις ξ νάγκης καί μέ πόνο ψυχικό. Δέν πρέπει νά σς καθυστερήσω περισσότερο, γιά νά σς π πόσα δάκρυα χυσαν γονες ξαιτίας τέτοιων καταστάσεων καί πόσο ντροπιασμένοι νοιωσαν, διότι στή δική τους οκογένεια συνέβη κάτι τέτοιο ξαφνικά καί ντίθετο μέ τίς ρχές τους.
Σς κετεύω, σοι κάματε πολιτικό γάμο νά τακτοποιηθετε μέ τόν πνευματικό σας καί νά διορθώσετε τό λάθος.
σοι ποκτήσατε παιδί κ το πολιτικο γάμου νά τό βαπτίσετε χωρίς ναβολή καί χι τήν μέρα το θρησκευτικο γάμου σας. Τό να λάθος δέ διορθώνει τό λλο.
Ζ μέ τήν λπίδα, τι θ’ κούσετε τή γεμάτη γωνία φωνή το πνευματικο σας πατέρα καί θά φαρμόσετε τή συμβουλή του.
προσευχή μου θά εναι λόθερμη, στε νά καρποφορήσει λόγος μου.

Εχέτης πρός τόν Κύριο

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...