Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

«Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ»

 
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί
 

Τήν ὥρα πού ἀνετέθη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο στήν ἐλαχιστότητά μου ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θέματος, «Ἡ ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας στήν ἐποχή τῶν μνημονίων», ἐνώπιον τοῦ σεπτοῦ Σώματος  τῆς Ἱεραρχίας, αἰσθάνθηκα ὄντως μέγα πνευματικό βάρος ἔναντι ὅλων ὑμῶν, καθ’ ὅσον γνωρίζω ὅτι ἅπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς διακατεχόμεθα, ἀπό τήν συνείδηση τῆς εὐθύνης γιά τήν ἐπιτέλεση τοῦ ἱεροῦ μας χρέους ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων, πάντοτε, ἰδιαιτέρως σήμερα, στήν δύσκολη ἐποχή πού ζοῦμε καί στούς ἀπνευμάτιστους καιρούς πού διερχόμεθα.
Αἰσθάνθηκα ὅμως καί τήν ἀνάγκη νά ὑπακούσω στήν ἐντολή, προκειμένου νά συνεισφέρω στήν ὅλη προσπάθεια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί νά καταθέσω σκέψεις τινάς, οἱ ὁποῖες θά δώσουν τήν εὐκαιρία καί τό ἔναυσμα γιά ἕνα γόνιμο διάλογο πρός ἐξεύρεση προσφόρων λύσεων στά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζομε, ὡς Ἐκκλησία, στούς χαλεπούς καιρούς μας.
Μακαριώτατε, Ἅγιοι Ἀδελφοί, σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας γιά τήν τιμή στό πρόσωπό μου.
Ὁ τίτλος εἶναι προκλητικός, ὡς εὔστοχα εἰπώθηκε ἐν Συνόδῳ, κατ’ ἀρχάς. Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ἤδη εὑρίσκεται στήν πρόκληση νά σταθῇ καί στέκεται αὐτή τήν στιγμή ἀπέναντι στήν κρίση καί τά μνημόνια, τά ὁποῖα τόσο συνεζητήθησαν, ἐπροβλημάτισαν, ἀναστάτωσαν, ἀπεγοήτευσαν καί συνελόντ’ εἰπεῖν, ἔθεσαν σέ δεινή περιπέτεια τόν Λαό μας. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγή :http://www.i-m-patron.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...