Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΩΜΕΝΗ ΖΟΥΜΠΑΤΑ
Στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στή Ζουμπάτα, πού δέν κατοικεῖται πιά, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος. Γύρω ἀπό τόν ἁπλό καί ἀπέριττο Ναό τῆς Παναγίας, μένουν τά ἐρείπια τῶν σπιτιῶν, μάρτυρες ἑνός λαμπροῦ παρελθόντος καί μιᾶς πολυάριθμης κοινότητος ἀνθρώπων. Στό χωριό αὐτό γεννήθηκε καί μεγάλωσε ὁ Ἐθνομάρτυρας Μητροπολίτης Δέρκων Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἀπhγχονίσθη ἀπό τούς Τούρκους στά Θεραπειά τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό 1821.
Ὁ Σεβασμιώτατος κάθε χρόνο μεταβαίνει ἐκεῖ στόν ἔνδοξο καί ἡρωϊκό αὐτό τόπο, στήν γενέτειρα τοῦ ἥρωος καί μαρτυρικοῦ Ἱεράρχου Γρηγορίου, λειτουργεῖ στόν Ναό τῆς Παναγίας, τελεῖ μνημόσυνο τοῦ Ἐθνομάρτυρος καί ἐν συνεχείᾳ μαζί μέ τούς ἀπογόνους τῶν Ζουμπατιωτῶν πού μένουν στήν Πάτρα καί ἀλλοῦ, μεταβαίνει στόν τόπο ὅπου, μέ πρωτοβουλία, φροντίδα καί μέριμνα του καί τῇ συμβολῇ τοῦ Δήμου Πατρέων καί τῶν καταγομένων ἀπό τήν Ζουμπάτα, στήθηκε ἡ προτομή τοῦ Ἐθνομάρτυρος μεγάλου Ἱεράρχου καί τελεῖ τρισάγιο γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του. 
Συγκίνηση καί φέτος, δέος καί ρίγος καρδιᾶς μπροστά στήν θυσία τοῦ λαμπροῦ τέκνου τῆς Ἀχαϊκῆς γῆς, πού συνεχίζει νά ἐμπνέῃ τούς συντοπίτες του σέ χρόνια δύσκολα γιά τήν Πατρίδα μας.
· Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἀνεφέρθη στήν θυσία τοῦ Γρηγορίου, στήν παρακαταθήκη πού ἄφησε καί στό χρέος ὅλων μας ἔναντι αὐτῆς τῆς θυσίας, ἡ ὁποία ἐπότισε τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας.
Ἐμακάρισε τόν τόπο, γιατί ἐγέννησε ἕνα μεγάλο ἄνδρα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους καί μίλησε μέ θέρμη ψυχῆς στούς νέους, πού βρίσκονταν ἐκεῖ γιά τήν ἀνάγκη συνέχισης αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος γιά τήν δόξα τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ καί τήν πορεία τοῦ Ἔθνους στό μέλλον.
Ἡ συγκίνηση κορυφώθηκε, ὅταν ὅλοι πῆραν τόν δρόμο γιά τήν προτομή του ἱεροῦ σφαγίου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, ὅπου ἐτελέσθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο τρισάγιο.
· Ἀκολούθησε παραδοσιακό κέρασμα στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στό Μοίρα, χωριό πού βρίσκεται λίγο πιό κάτω ἀπό τήν Ζουμπάτα. Καί στόν χῶρο αὐτό κατά τήν συνεστίαση, ὁ Σεβασμιώτατος βρῆκε καί πάλι τήν εὐκαιρία νά μιλήσῃ γιά τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μας καί τήν ἀνάγκη τῆς τιμῆς πρός ὅσους θυσιάστηκαν γιά τήν ἐλευθερία μας, προκειμένου νά παίρνουν μαθήματα καί τά παιδιά μας.
Ἐπίσης εὐχαρίστησε τόν Πολιτιστικό Σύλλογο τῆς περιοχῆς γιά τήν ἐργασία, ὥστε νά πραγματοποιηθῆ καί φέτος ὁ ἑορτασμός, τόν Ἱερέα τοῦ Μοίρα π. Νικόλαο Βγενόπουλο καί ὅλους τούς συμμετασχόντας στήν ὡραία καί σεμνή ἐκδήλωση.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...