Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

 
Ο Θερισμός στο πάνω Σούλι

«Αὐτό εἶναι τό σύνθημα μας γι’ αὐτό τό καλοκαίρι, ἀλλά καί γενικώτερα» ἀνέφερε σέ ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος. «Δῶστε ζωή στά χωριά μας. Ἐκεῖ εἶναι τό μυστικό τῆς ἐξόδου μας ἀπό τήν δύσκολη κατάσταση στήν ὁποία ἔχουμε περιέλθει. Ἡ γῆ μας, τά χώματά μας, τά βουνά μας, ἡ θάλασσά μας, οἱ πρωτογενεῖς πηγές τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ σωτηρία μας. Εἶναι ἔγκλημα νά τά ἐγκαταλείπωμε ἤ νά τά παραχωροῦμε στούς ξένους, πού γίνονται πλέον ἀφεντικά μας μέσα στά σπίτια μας, στίς περιουσίες μας, στόν τόπο πού ἐμεῖς σιγά-σιγά ξεπουλᾶμε».
Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς προσπάθειας, αὐτῆς τῆς ἐκστρατείας, ὁ Σεβασμιώτατος βρίσκεται εὐκαίρως ἀκαίρως κοντά στούς ἀνθρώπους τῆς ὑπαίθρου, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται μέ πίστη στόν Θεό καί ἀγάπη στήν Πατρίδα μας, νά διατηρήσουν τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας, τήν παράδοσή μας, τήν ἱστορία μας, τήν ἰδιοπροσωπεία μας. «Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπιθυμεῖ νά ἐμπνεύσῃ τά παιδιά μας, νά ἀγαπήσουν κάθε σπιθαμή τῆς Ἑλλάδος, νά ξαναγυρίσουν στά σπίτια τους, πού τόσα χρόνια εἶναι ἐγκαταλελειμένα, γιατί ἀγαπήσαμε ἕνα εὔκολο τρόπο ζωῆς, νά καλλιεργήσουν τήν γῆ μας..», εἶπε σέ παραδοσιακή ἑορτή σέ ὀρεινό χωριό τῆς Ἐπαρχίας μας ὁ Σεβασμιώτατος.

Ἔτσι λοιπόν βρέθηκε:

1.     Στό ὀρεινό Σούλι, στό Παναχαϊκό. 

 
Στόν τόπο αὐτό δραστηριοποιεῖται ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος Σουλίου, νέα παιδιά πού ἀγαποῦν τόν τόπο τους, ἀγαποῦν τά πατρογονικά τους καί παράλληλα μέ τίς ὅποιες ἄλλες ἐνασχολήσεις τους στήν Πάτρα, ἀνεβαίνουν ἐκεῖ στόν  ὄμορφο τόπο, ἀπ’ ὅπου ξεκίνησαν οἱ γονεῖς τους, φτιάχνουν τά σπίτια τους καί καλλιεργοῦν τήν γῆ τους. Κάθε χρόνο στό Νέο Σούλι διοργανώνονται λαμπρές πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, ὅπου ζωντανεύει τό παρελθόν, γιά νά στηριχθῇ τό παρόν καί νά ἀνατείλῃ ἕνα καλύτερο μέλλον. 

Στήν προσπάθεια αὐτή τῶν Σουλιωτῶν ἐντάσσεται καί ὁ παραδοσιακός τρόπος καλλιεργείας τμημάτων γῆς στό πάνω Σούλι (σπορά, θερισμός, κατασκευή ψωμιοῦ κλπ). Ὁ Σεβασμιώτατος πού ἐμψυχώνει αὐτά τά παιδιά καί τά ἐμπνέει νά προχωρήσουν δυναμικά στήν προσπάθειά τους, δέχτηκε τήν πρόσκλησή τους, νά βρεθῇ κοντά τους τίς ἡμέρες τοῦ θερισμοῦ, γιά νά εὐλογήσῃ τήν προσπάθειά τους.  

Ἔτσι ἀνηφόρισε στό Παναχαϊκό καί βρέθηκε στά χωράφια τῶν Σουλιωτῶν καί εὐλόγησε τόν θερισμό τῆς φετινῆς χρονιᾶς καί τήν καινούργια σοδειά τοῦ σιταριοῦ. Ἦταν ξεχωριστές στιγμές καί συγκινητικές τόσο γιά τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, ὅσο καί γιά τόν ἴδιο τόν Δεσπότη, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶπε στούς ἀνθρώπους, θυμᾶται μέ βαθειά συγκίνηση ἀλλά καί μέ ὑπερηφάνεια τούς ἀγῶνες καί τούς κόπους τῶν δικῶν του καί τῶν συγχωριανῶν του, τούς δικούς του κόπους, στό δικό του χωριό, πού ἔζησαν καλλιεργῶντας τήν γῆ μέ τά χέρια τους καί βγάζοντας τό ψωμί τους μέ τόν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου τους. Καί ἦταν τόσο ὡραῖα, ἁπλᾶ, εὐλογημένα, ἐκεῖνα τά χρόνια, ἐκεῖνες οἱ ἐποχές. Τώρα χάθηκε αὐτή ἡ ὀμορφιά, ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς, ἡ ἀγάπη καί ἡ συνεργασία μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Θυμᾶται καί τούς κόπους στό Μοναστήρι του, ὅπου ἀγωνίζονταν μαζί, μέ τούς ἄλλους Μοναχούς μέσα ἀπό πολύ δύσκολες καταστάσεις. Στό Σούλι ὁ Σεβασμιώτατος, βρέθηκε κοντά στίς πηγές μέ τό καθαρό νερό καί στά γραφικά Ἐκκλησάκια. Ὅρισε μάλιστα νά ἐπισκεφθῇ μέ τήν συνοδεία Σουλιωτῶν καί ἄλλα ξωκκλήσια (14 περίπου) πού βρίσκονται στήν περιοχή, πάνω στό Παναχαϊκό. Ἔτσι μετά ἀπό λίγες ἡμέρες ξημερώματα, θά ἀρχίσῃ ἡ ἀνάβαση στό ὄρος, ὥστε νά γίνουν δεήσεις στούς τόπους αὐτούς τῆς εὐλαβείας τῶν πατέρων μας.

2.     Στό πάτημα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στό Λεόντιο. 


Κοντά στό χωριό Λεόντιο τῆς Ἀχαΐας, ὑπάρχει ὁ τόπος, ὅπου κατά τήν ἰσχυρά τοπική παράδοση, πέρασε καί δίδαξε ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας. Ἐκεῖ δεικνύονται οἱ λίθοι, οἱ φέροντες τά πατήματα τοῦ Πρωτοκλήτου. Στόν τόπο αὐτό εἶχε ἀνεγερθῆ παλαιοχριστιανική βασιλική πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἐνῶ σήμερα σώζεται παλαιό ἐκκλησάκι, μόνοχωρη καμαρόσκεπη βασιλική, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. Ἀπό πέρυσι μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ τόπος καθαρίστηκε, ὁ Ναός εὐτρεπίστηκε καί κατά μῆνα Ἰούλιο ὁρίστηκε, νά τελῆται Θεία Λειτουργία καί παραδοσιακές θρησκευτικές καί πολιτιστικές Ἐκδηλώσεις.
Ἔτσι ὁ Σεβασμιώτατος τήν Κυριακή 8 Ἰουλίου ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν ἱστορικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου κοντά στό Λεόντιο, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ. Ὁ Λαός κατέκλυσε τό χῶρο, ὅπου ἐδίδαξε ὁ κλεινός καί θεῖος Ἀπόστολος. Οἱ κάτοικοι τοῦ Λεοντίου, τῶν γύρω χωριῶν καί πολυάριθμοι προσκυνηταί ἀπό τήν Πάτρα μετεῖχαν στήν Θεία Λειτουργία καί στήν συνέχεια στίς ἄλλες ἐκδηλώσεις πού ἔλαβαν χώρα στόν περιβάλλοντα χῶρο. 
Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του, ἀνεφέρθη στόν τόπο καί τό πέρασμα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν διδασκαλία του καί τήν ἱερά παρακαταθήκη πού μᾶς ἄφησε. Ἐπίσης στήν ἰσχυρά τοπική παράδοση γιά τόν Ἅγιο καί στούς λαμπρούς ἑορτασμούς πού πραγματοποιοῦνται πλέον στόν τόπο, ὥστε νά ζωντανέψωμε, ὅ,τι μέχρι τώρα εἶχε σκεπάσει ἡ ἀδιαφορία καί ἡ λήθη.
Ἀκόμη ἀνεφέρθη στήν ἀνάγκη, νά διατηρήσωμε ἀπαραχάρακτη τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας, τήν ὁποία παρελάβαμε ἀπό τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, προκειμένου νά ἐπιτύχωμε τήν σωτηρία μας καί τόν ἁγιασμό μας, πού εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας. 
·  Μετά τήν Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκαν ἔξω καί γύρω ἀπό τόν Ναό πολιτιστικές ἐκδηλώσεις μέσα ἀπό τίς ὁποῖες ἀναβίωσαν παλαιά ἔθιμα, ὅπως τό ἔθιμο τῆς κουλούρας. Σύμφωνα μέ αὐτό, γίνεται ἀγῶνας δρόμου καί ὁ πρῶτος στό τρέξιμο παίρνει ὡς ἔπαθλο τήν κουλούρα, ψωμί δηλαδή, πού παρασκευάζεται σέ σχῆμα κουλούρας.  
Πρῶτος στό τρέξιμο βγῆκε ὁ μαθητής Γεώργιος Παπαγεωργίου ἀπό τήν Χαλανδρίτσα, ὁ ὁποῖος πῆρε τήν κουλούρα ἀπό τά χέρια τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Ἀκολούθησαν παραδοσιακοί χοροί, μέ νέους καί νέες ντυμένους μέ παραδοσιακές φορεσιές καί παρετέθη παραδοσιακό γεῦμα, τό ὁποῖο ἑτοίμασε ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος τῆς περιοχῆς, σέ συνεργασία μέ τό τοπικό Συμβούλιο Λεοντίου. Συγκίνηση προκάλεσε, ὁ χορός τῶν μεγαλυτέρων  ἀνθρώπων τοῦ χωριοῦ, οἱ ὁποῖοι μέ τήν χαρακτηριστική βουνίσια περηφάνεια καί λεβεντιά τους, θυμήθηκαν τά νειάτα τους καί τίς παληές ἐποχές, πού σέ κεῖνα τά βουνά ἔσφυζε ἡ ζωή. 
Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἐκδηλώσεως ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τόν Ἱερέα καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τόν Πολιτιστικό Σύλλογο, τό τοπικό Συμβούλιο καί ὅλους τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, πού ἐργάστηκαν γιά νά πραγματοποιηθῇ αὐτή ἡ πολυάνθρωπη καί συγκινητική Ἐκδήλωση καί νά ἀναβιώσῃ ἡ παράδοση τοῦ τόπου μας. «Γυρίστε στόν τόπο μας», εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, «γυρίστε στήν γῆ μας, ἐδῶ εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς, ἐδῶ κτυπάει ἡ καρδιά τῆς Ἑλλάδος. Ἄν ἀξιοποιήσωμε τήν ἱστορία μας, τά δῶρα, πού μᾶς ἔχει δώσει ὁ Θεός, θά προοδεύσωμε. Ἐλᾶτε ὅλοι μαζί νά ξαναχτίσωμε τήν Ἑλλάδα, νά ξαναβροῦμε, ὅ,τι τόσα χρόνια μᾶς κλέψανε. Μόνο ἔτσι θά σωθῇ ἡ Ἑλλάδα....».


· Στήν συνέχεια χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ Δήμαρχος Ἐρυμάνθου κ. Ἀθανάσιος Καρπῆς, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν παρουσία του καί τό ἐν γένει ἐνδιαφέρον του γιά τόν τόπο καί μίλησε γιά τήν συνεργασία Ἐκκλησίας καί τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καί τήν ἀνάγκη συνέχισης αὐτῆς τῆς συνεργασίας γιά τό καλό τοῦ τόπου μας. Ἐπίσης ἐπήνεσε ὅλους, ὅσοι ἐργάστηκαν γι’ αὐτή τήν γιορτή καί ἀνεφέρθη στίς προσπάθειες τοῦ Δήμου γιά τήν ἀνάδειξη τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καί τήν ἱστορία μας. Τέλος ἀνενεώθη ἡ συνάντηση γιά τό ἑπόμενο ἔτος, μέ τήν ὑπόσχεση τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὅτι πρῶτα ὁ Θεός, ἡ Ἱερά Μητρόπολις θά διοργανώσῃ ἐπί τό λαμπρότερο τῆς Ἐκδηλώσεις καί μέ τήν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου.  
  Οἱ ἐκδηλώσεις στά χωριά μας, μέ τήν εὐκαιρία θρησκευτικῶν ἑορτῶν, θά συνεχισθοῦν καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ, σύμφωνα μέ πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ συνεργασία μέ τούς τοπικούς φορεῖς καί μέ τήν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...