Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Ἡ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Πάτρα


Μέ προσέλευση καί συμμετοχή χιλιάδων πιστῶν ἑορτάσθη τό τριήμερο τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Πάτρα.
Πολλοί Ἱεροί Ναοί ἑορτάζουν στήν Πάτρα καί γενικώτερα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀφιερωμένοι στήν Παναγία Τριάδα.
·        Τό Σάββατο, παραμονή τῆς Πεντηκοστῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος στόν Ψαθόπυργο. Στόν Ἑσπερινό συμμετεῖχαν οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, ἀλλά καί πολλοί ἐπισκέπται, πού εὐρίσκονται ἤδη στό τουριστικό αὐτό μέρος τῆς ἐπαρχίας μας.
Ἀπευθυνόμενος στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τό χωρίον τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου «Εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν Βάπτισμα». Γιά κάθε μία ἀπό τίς τρεῖς ἔννοιες ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε τήν διδασκαλία τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί ἐτόνισε, ὅτι χωρίς τήν πίστη στόν ἕνα καί μόνο ἀληθινό Θεό καί χωρίς τήν συμμετοχή μας στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, σωτηρία δέν ὑπάρχει.
·                Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Σεβασμιώτατος ἐλειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρῶν, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ. Ὁ Λαός εἶχε κατακλύσει τό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ καί τά πέριξ αὐτοῦ. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν χάρη καί τήν πνοή τοῦ Παρακλήτου, τοῦ τρίτου Προσώπου τῆς Παναγίας Τριάδος, στήν Ἐκκλησία καί στήν ζωή μας.
            Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προεχείρισε Πρωτοπρεσβύτερο τόν Εὐλαβέστατο Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ π. Χρῖστο Καγιαβᾶ, ὁ ὁποῖος μέ ἱερό ζῆλο, ὅπως εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, μέ θυσιαστική διάθεση καί μέ ἀγάπη στό πλήρωμα τῆς Ἐνορίας, πού ἐπίσης τόν ἀγαπᾶ, ὑπηρετεῖ τήν τοπική μας Ἐκκλησία ἐπί τριάκοντα ἔτη, ἀπό τά ὁποῖα τά 21 στά Ζαρουχλέϊκα. Στήν Ἐνορία αὐτή, συνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπιτελεῖται μέ τήν ἀκάματη ἐργασία τῶν δύο Ἱερέων, π. Χρίστου Καγιαβᾶ καί π. Χρίστου Γκόλφη, ἕνα σπουδαῖο ἀξιοζήλευτο καί ἐπαινετό ἔργο, στόν λατρευτικό, νεανικό καί κοινωνικό ἐν γένει τομέα. Εὑχήθηκε δέ στό π. Χρῖστο νά συνεχίσῃ μέ τήν ἴδια ἀγαπητική διάθεση, νά ὑπηρετῇ εἰς ἔτη πολλά καί εὐλογημένα τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Ὁ Λαός ἐπευφήμησε ἐνθουσιωδῶς τόν π. Χρῖστο καί ἐπεκρότησε μέ κραυγαλέο «ἄξιος» τήν ἐνέργεια τοῦ Σεβασμιωτάτου ξεσπῶντας σέ αὐθόρμητο καί παρατεταμένο χειροκρότημα.
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος προεχείρισε Ἀναγνῶστες, δύο εὐλαβεῖς νέους, πού διακονοῦν στήν Ἐνορία Ἁγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων καί βοηθοῦν στό Κατηχητικό καί γενικώτερο ἔργο τῆς Ἐνορίας. Πρόκειται γιά τούς μαθητάς τῆς Β΄ Λυκείου Δημήτριον Παναγιωτόπουλον καί Νικόλαον Μαρτζάκλην, πρός τούς ὁποίους ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές καί νουθεσίες καί τούς εὐχήθηκε τά δέοντα γιά τίς σπουδές τους καί τήν περαιτέρω πορεία τῆς ζωῆς τους.
·        Ἀνήμερα τῆς Πεντηκοστῆς, τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε καί ὁμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Ἀλισσοῦ, ὁ ὁποῖος κατεκλύσθη ἀπό κόσμο.
Στό κήρυγμά του Μητροπολίτης νεφέρθη στόν λόγο το Κυρίου πό τήν ρχιερατική Του προσευχή, «Πάτερ, τήρησον ατούς ν τ νόματί Σου, να σιν ν καθώς μες...» καί νεφέρθη στήν νότητα τν προσώπων, πως βιώνεται μέσα στήν κκλησία.
Μίλησε γιά τήν ἑνότητα:
α) Τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό.
β) Τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου τοῦ ἀνθρώπου καί
γ) Τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν συνάνθρωπό του.
·    Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Πατρῶν, ὅπου πλήθη πιστῶν κατέκλυσαν ἀσφυκτικά τόν Ἱερό Ναό, ἀλλά ἐγέμισαν καί τήν πλατεία.
Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν Μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ὁ μόνος φορέας τῆς Ἀληθείας, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀνεφέρθη στίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα κατά καιρούς καί ἐπέμεινε στό γεγονός, ὅτι δέν ὑπάρχουν πολλές Ἐκκλησίες, ἀλλά μόνο μία, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ὀρθόδοξος, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Ὅποιος εἶναι μέσα στήν Ἐκκλησία σώζεται, γιατί εἶναι ἑνωμένος μέ τήν ἄμπελον πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί φέρει ὡς τό κλῆμα, καρπόν πολύν. Ἀντίθετα ὅποιος ἀποκόπτεται ἀπό τήν ρίζα καί τήν ἄμπελον, καταστρέφεται καί καίεται εἰς τό πῦρ, σύμφωνα μέ τόν Κυριακόν λόγον.
Τέλος ἀνεφέρθη στήν σημερινή κατάσταση, πού ἐπικρατεῖ στόν κόσμο καί στήν χώρα μας καί εἶπε, ὅτι ἡ μόνη ἐλπίδα μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μάνα αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ ἡ ὁποία σκέπει, τρέφει καί θάλπει πάντοτε στοργικά τά παιδιά της. 
 
πηγή:  Ιερά Μητρόπολις Πατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...