Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Πατέρα στὸν Παιδικὸ Σταθμὸ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στὴν Ἐγλυκάδα Πατρῶν (Κυριακή 27-5-2012)


Κάθε χρόνο στὸ ὡραῖο περιβάλλον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὴν Ἐγλυκάδα Πατρῶν, πραγματοποιεῖται ἡ ἑορτὴ τοῦ Πατέρα ἀπὸ τὰ ἀγγελούδια τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ λειτουργεῖ στὸ χῶρο αὐτό.
Τὰ παιδιὰ γιὰ μιά ἀκόμα φορά σκόρπισαν χαρὰ καὶ εὐτυχία στὸν κόσμο ποὺ κατέκλυσε τὸ προαύλιο τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ. Ἐκεῖνοι βεβαίως ποὺ χάρηκαν  περισσότερο καὶ μὲ τὸ δίκηο τους, ἦταν οἱ γονεῖς  τῶν παιδιῶν καὶ ἰδιαίτερα οἱ πατεράδες, στοὺς ὁποίους ἦταν ἀφιερωμένη ἡ ἑορτὴ καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους τὰ παιδιὰ εἶπαν ποιήματα καὶ τραγούδησαν μὲ ἁγνότητα καὶ αὐθορμητισμό.
Τὰ μάτια πολλῶν δάκρυσαν, γιατί ἔβλεπαν τὴν πολλὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ δωρεὰ Του μέσα ἀπὸ τὰ παιδιά, τοὺς ἐπίγειους αὐτοὺς ἀγγέλους, τοὺς ὁποίους ἔχει χαρίσει στοὺς γονεῖς τους, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν κοινωνία.
Δικαίως ἐχαίροντο καὶ οἱ Ἱερεῖς τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἀνδρέου Ἐγλυκάδος π. Δημήτριος καὶ π. Κωνσταντῖνος, ποὺ ἔχουν τὴν εὐθύνη λειτουργίας τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ καὶ νυχθημερὸν κοπιάζουν,  γιὰ νὰ ἐπιτελεῖται τὸ σπουδαῖο αὐτὸ ἔργο, προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Πατραϊκὴ κοινωνία. Ἀλλὰ καὶ τὸ προσωπικό τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ ἔλαμπε ἀπὸ χαρά, γιατί οἱ κόποι  τους ἀμείβονται μέσα ἀπὸ τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἀγάπη τῶν παιδιῶν. Μέσα ἀπὸ μιά ἀγκαλιὰ ποὺ πολλοὶ ἄνθρωποι τόσο τὴν ἀναζητοῦν σήμερα. 


Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὴν ἁγνότητα τῶν παιδιῶν καὶ τὴν ἀκακία τους καὶ γιὰ τὴν ἀνάγκη σήμερα, παρὰ ποτὲ, νὰ μοιάσωμε στὰ παιδιά, ἂν θέλομε νὰ κερδίσωμε τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Στὴν συνέχεια ἔκανε ἀναφορὰ στὴν εὐλογημένη καὶ καταξιωμένη προσπάθεια, ποὺ γίνεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ προσφέρη ἀγάπη στὶς οἰκογένειες μέσα ἀπὸ τὸν Παιδικὸ Σταθμό, τοῦ ὁποίου ψυχὴ εἶναι οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἐγλυκάδος, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται μὲ ζῆλο καὶ αὐταπάρνηση στὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Ἐνορίας Ἐγλυκάδος, μιά πτυχὴ τοῦ ὁποίου, ἡ πλέον ἐπιτυχημένη, εἶναι ὁ Παιδικὸς Σταθμός. Γὶ΄ αὐτὴν τους τὴν ὑπηρεσία καὶ τὴν προσφορὰ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, γιὰ μία ἀκόμη φορά, τοὺς ἐπήνεσε καὶ τοὺς εὐχαρίστησε ἀπὸ καρδίας.
Ἐπίσης εὐχαρίστησε τοὺς γονεῖς, ποὺ ἐμπιστεύονται τὰ παιδιά τους στὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς ἐχαρακτήρισε, ὡς τοὺς πλέον τυχερούς, γιατί τὰ παιδιὰ τους μεγαλώνουν μέσα σὲ ἕνα ἁγιασμένο καὶ ἰδανικὸ περιβάλλον. Ἡ Ἐκκλησία, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, εἶναι τὸ ἐλάχιστο αὐτὸ ποὺ προσφέρει σ΄ αὐτοὺς μπροστὰ στὴ δική τους προσφορὰ στὴν κοινωνία μας καὶ στὴν πατρίδα μας, μὲ τὴν δημιουργία τῆς οἰκογενείας τους στηριγμένης πάνω  σὲ ὑγιεῖς βάσεις. Στὰ σχέδιά μας, συνέχισε, εἶναι ἡ ἐπέκτασις, τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ, ὥστε νὰ καλύψῃ καὶ ἄλλες ἀνάγκες, προσφέροντας ἀγάπη σὲ περισσότερα παιδιὰ καὶ ἡ ἵδρυση καὶ ἄλλων Παιδικῶν Σταθμῶν σὲ ἄλλες ἐνορίες.
Ἀφοῦ περιέγραψε μὲ λόγια συγκινητικὰ τὶς στιγμὲς ποὺ βιώνει ἴδιος, ὅταν ἐπισκέπτεται  τὸν Σταθμὸ καὶ βρίσκεται ἀνάμεσα στὰ παιδιά, εὐχαρίστησε ὅλους ἀπὸ καρδίας καὶ εὐχήθηκε Θεὸς νὰ χαρίζει στοὺς γονεῖς καὶ στὰ παιδιὰ κάθε χαρὰ καὶ εὐλογία. Ἰδιαιτέρως εὐχήθηκε στοὺς πατεράδες, στοὺς ὁποίους ἦταν ἀφιερωμένη ἡ γιορτή. 
πηγή: Ιερά Μητρόπολις Πατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...