Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Η Ιερά Μητρόπολις Πατρών για την Αχαϊκή Τράπεζα

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Μετά τήν ἀνάκληση ἀδείας τῆς λειτουργίας τῆς Ἀχαΐκῆς Συνεταιριστικῆς Τραπέζης καί τήν ἐπίσκεψη ἐκπροσώπων τῶν ἐργαζομένων σ’ αὐτή στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ἐξέδωσε τό παρακάτω Ἀνακοινωθέν:
«Μὲ βαθὺ προβληματισμὸ πληροφορηθήκαμε τὴν ἀνάκληση τῆς ἀδείας λειτουργίας τῆς Ἀχαϊκῆς Συνεταιριστικῆς Τραπέζης.
Μὲ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ πλήττεται ἡ τοπικὴ ἀγορὰ γιὰ μιά ἀκόμη φορά, μάλιστα σὲ μιά ἐποχὴ μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσεως.
Πιστεύομε ὅτι ἡ Ἀχαϊκὴ Τράπεζα πρέπει νὰ παραμείνῃ σὲ λειτουργία γιὰ τὸ καλό της τοπικῆς κοινωνίας καὶ τὴν στήριξη τῆς τοπικῆς οἰκονομίας.
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν σὺν τοῖς ἄλλοις ἐκφράζει τὴν στήριξή της στοὺς ἐργαζομένους στὴν Ἀχαϊκὴ Τράπεζα καὶ εὐελπιστεῖ ὅτι τελικῶς οἱ ἄνθρωπο αὐτοὶ ποὺ τόσα χρόνια δουλεύουν στὴν Τράπεζα,  δὲν θὰ βρεθοῦν στὸ δρόμο.
Τέλος, παρακαλεῖ τὸν κ. Διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐπανεξετάσῃ τὸ ὅλο θέμα, ὥστε νὰ δοθῇ ἡ δυνατότης νὰ συνεχισθῇ ἡ λειτουργία τῆς Ἀχαϊκῆς Συνεταιριστικῆς Τραπέζης».

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Πατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...